Smockfullt i år igen. Kan sociala medier – facebook, twitter och bloggar – vara ett sätt att rekrytera familjehem? Frågan ställs i ett av många seminarier på den stora familjehemskonferensen i Göteborg, som startar på onsdagen.

Familjehemskonferensen är den sjätte i ordningen, men firar 10-årsjubileum eftersom den arrangeras vartannat år sedan 2001. Konferensen invigs på onsdag av Barnombudsmannen (BO) på SAS Radisson hotell och pågår till och med fredag.

”Stort behov av att utvecklas tillsammans”
Liksom tidigare år har konferensen i år blivit smockfull. 500 personer är anmälda och ett hundratal står på kö.

– Vi är Sveriges största yrkeskonferens för folk som arbetar inom familjehemsverksamheten, säger Lotte Hasselgren, socionom på Familjehem Göteborg som arrangerar konferensen tillsammans med Dalheimers hus i Majorna.

– Nu har vi en jättelång kö med många besvikna som inte får plats. Det verkar finnas ett mycket stort behov av att utvecklas tillsammans inom den här sektorn.

Förutom BO Fredrik Malmberg medverkar även filosofen och lyckoforskaren Bengt Brülde, regissören Suzanne Osten, forskarna Torbjörn Forkby, Yvonne Sjöblom och Gunvor Andersson, bland många andra.

14 seminarier
Ett återkommande inslag är seminarier där socialarbetare från olika delar av landet berättar om nya idéer och arbetssätt.

– I år var det så många som ville medverka under den punkten att vi har lagt in hela 14 sådana seminarier, ändå var vi tvungna att säga nej till flera stycken, säger Lotte Hasselgren.

Förutom tanken att sociala medier kan vara ett nytt sätt att hitta familjehemsföräldrar, handlar de 14 seminarierna bland annat om hur man kan bemöta barn som är traumatiserade, om hur det är att vara familjehem för barn med autism och asperger.

Ett seminarium handlar om relationsprogrammet Vägledande samspel, som utgår från att alla människor har resurser som kan utvecklas, ett annat tar upp ett utvecklingsprojekt i Norrköping för bättre skolresultat hos familjehemsbarn, eftersom just goda resultat i skolan har visat sig vara en skyddande faktor mot sociala problem och psykisk ohälsa för familjehemsbarnen.