75 kvinnor, som är sjukskrivna på grund av stress, har hittills deltagit i trädgårdsterapi inom projekt Fyrklövern. De allra flesta säger att de mår mycket bättre. Några har redan börjat med arbetsprövning. Men fortfarande efterlyses fler kvinnor för att delta rehabiliteringsprogrammet. På fredag håller Fyrklövern öppet hus.

Projektet Fyrklövern drog i gång i februari och vänder sig till kvinnor som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, främst stressrelaterade besvär. Kvinnorna får under 14 veckor delta i trädgårdsterapi enligt Alnarpsmetoden, även kallad grön rehabilitering.
Tre trädgårdar är med: Gunnebo trädgårdsrehabilitering, Grön rehab nordost och Härlanda örtagård. Därefter finns möjlighet till individuell vägledning in i arbetslivet med hjälp av arbetsstödjare.

Så här halvvägs in i projektet har man ännu inte gjort någon formell utvärdering.

De hittar nya strategier

– Men de allra flesta uttrycker en väldigt stor förbättring i hur de mår, säger Karin Alstersjö, projektledare. De flesta har också hittat nya strategier för att klara av stress och svåra situationer.

Bara ett fåtal har inte mäktat med och fått avbryta. Ungefär tre fjärdedelar av dem som genomgått trädgårdsrehabiliteringen har också gått vidare till att få hjälp från en arbetsstödjare och påbörjat en individuell planering. Idag är ett tiotal ute på arbetsprövning.

– Det är jättekul, med tanke på att många av de här har varit borta från arbetslivet i många år, säger Karin Alstersjö.

Även om utfallet hittills varit ungefär som man hoppats, har tillströmningen av deltagare varit något sämre. Det ursprungliga målet på 440 deltagare lär inte uppnås. 75 har hittills påbörjat programmet och ytterligare en handfull står i startgroparna.

Halva projekttiden återstår dock och Fyrklövern tar fortfarande emot nya deltagare.
På fredag håller projektet öppet hus på alla tre anläggningarna mellan 10 och 14. Då kan man också få höra mer om de arbetar.

Fyrklövern är ett statligt finansierat projekt i regi av de fyra samordningsförbunden i Göteborg stad samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda och Lerum.
Tidigare artiklar på Vårt Göteborg:
Trädgårdsterapi och stöd ska hjälpa sjukskrivna i nytt projekt [2010-02-12]