Gratis föreläsningar för alla. 1 500 per år. Eller fyra per dag. Det är antalet människor som begår självmord i Sverige. Nu ordnar Göteborgs Stad och Suicide zero tre föreläsningar som ger livsviktiga verktyg för att känna igen varningstecken och söka hjälp, men också hur du kan ge dina barn ett skydd genom samtal om känslor.

I samarbete med Västra Götalandsregionen arrangerar Göteborgs Stad tre digitala föreläsning med organisationen Suicide zero under mars månad.

– Allt fler upplever att de har psykiska besvär, framför allt vissa grupper i befolkningen. Psykisk ohälsa är en av våra stora folkhälsoutmaningar. Att möjliggöra psykisk hälsa är hela samhällets ansvar och det berör hela befolkningen, inte enbart den som själv mår dåligt. Vår psykiska hälsa utvecklas genom hela livet, därför behöver vi redskap både tidigt och senare i livet, säger Anni Rydberg, utvecklingsledare Folkhälsa.

Den första digitala föreläsningen den 16 mars handlar om hur du kan prata med ditt barn om deras mående. Forskning visar att förmåga att uttrycka hur vi mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i livet.

Statistiskt sett är risken större att ett barn skadar sig själv än att det blir skadat av andra. Barn som kan prata om känslor har minskad risk för allt från frånvaro i skolan och missbruk och depression och självmord längre fram i livet.

– Därför måste vi våga prata med våra barn om deras mående. Det är också så vi kan fånga upp psykisk ohälsa och sätta in stöd- och hjälpinsatser tidigare.

Livsviktiga snack

Föreläsningen, som vänder sig till vuxna med barn i åldern 9 – 12 år, utgår från boken Livsviktiga snack. Den har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare och alla hushåll i Sverige med en nioåring får den hem i brevlådan. Det går också att beställa boken kostnadsfritt från Suicide Zero.

Att våga prata om vårt mående är också huvudbudskapet i föreläsningen Våga fråga den 23 mars. Den vänder sig till alla och tar upp fakta och myter om självmord, listar varningstecken och ger verktyg för hur du kan göra när du tror att någon i din närhet har det svårt.

Den sista föreläsningen den 31 mars fokuserar på äldres mående.

Enkelt att delta

Föreläsningen Våga fråga Äldre vänder sig till personal som möter seniorer men även seniorerna själva och deras anhöriga. Den handlar bland annat om utmaningar med att åldras och hur vi stöttar någon som mår dåligt.

Samtliga föreläsningar är gratis och kräver ingen anmälan.

– För att ansluta till livesändningen är det bara att klicka på länken när föreläsningen börjar. Det finns möjlighet att ställa frågor och du kan även vara anonym om du vill det, säger Anni Rydberg.