Här berättar chefen om nuläge och framtid. Carin Bringestedt är chef för Sveriges största kommunala hälso- och sjukvårdsorganisation, och den finns i Göteborgs Stad. Varje månad besöker de 1 100 sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna, runt 8 000 personer som behöver vård och stöd i sitt dagliga liv.

Behoven hos patienterna, som är i alla åldrar, är bestående och ofta omfattande.

– Vi besöker patienterna dagligen i deras hem, ofta i många år. Det gör att vi lär känna dem och deras behov väl. Det är en av de saker som både patienter och medarbetare uppskattar mycket. Jobbar du på sjukhus hinner aldrig dessa nära relationer skapas, säger Carin Bringestedt.

Fler behövs i hälso- och sjukvården

Dock är bristen på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal en stor utmaning för sjukvården i hela Sverige. Färre utbildar sig i yrkena och konkurrensen ökar om dem som finns.

– Vi rekryterar fler sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter kontinuerligt, säger Carin Bringestedt.

Den som vill vara en attraktiv arbetsgivare behöver kunna erbjuda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

– Att det finns ett nära ledarskap, bra lokaler, god introduktion och kompetensutveckling där man kan specialisera sig inom ett område, är områden som vi redan arbetar med i den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborg. Förutom att rekrytera fler tillsvidareanställda behöver vi också jobba för att behålla medarbetare längre och minska på inhyrd personal, säger Carin.

Välkomnar både nyutbildade och dem med lång erfarenhet

En gedigen introduktion för nya medarbetare finns på plats, men Carin önskar också att lite äldre medarbetare, med lång erfarenhet och stor kompetens stannar kvar länge.

– Det är en förlust för oss när de slutar, kanske i förtid för att det blir för tungt. Jag har funderat på det, hur vi kan omhänderta dem. Deras kompetens är värdefull, inte minst för att stötta dem som har liten, eller ingen, erfarenhet av yrket, säger Carin Bringestedt.

På gång är att skapa tjänster där de som vill och som närmar sig pensionen kan bli handledare åt studenter och, inte minst, mentorer för de nyutbildade som ofta är unga och just har fått sin första anställning.

Karriärvägarna är flera och spännande

Möjlighet till utveckling finns för alla medarbetare i hälso- och sjukvården.

– I en sådan här stor organisation finns goda chanser till intern rörlighet för medarbetare och chefer, både geografiskt och karriärmässigt, menar Carin.

Som medarbetare kan du välja var du vill jobba i hela staden och få närhet till ditt hem. Vill du kan du specialisera dig inom ett område.

– Idag har vi sjuksköterskor med specialistkompetens i exempelvis psykiatri och demens. Andra arbetar hemma hos personer med komplexa funktionsnedsättningar och är experter på det. Vi har behov av ytterligare specialister och erbjuder kompetensutveckling. Vad inte många vet är att vi också har ett samarbete med Göteborgs universitet och att som anställd hos oss finns det möjlighet att forska.

Göteborgs Stad har ett chefsprogram för den som vill anta en ledarroll.

– Många av de chefer vi har idag började ute i verksamheterna som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Den erfarenheten är värdefull att ha med sig som chef, säger Carin Bringestedt.

Ökad digitalisering, med bibehållen fokus på patienterna

För att klara av situationen framåt, med fler patienter och färre legitimerad personal, behöver också mer av sjukvården digitaliseras. Mycket är på gång inom det området och mer behöver göras.

– Digitala möten har vi redan och ett mobilt arbetssätt som är under ständig utveckling. Det finns trygghetskameror för tillsyn om nätterna och nya funktionella appar tas fram, säger Carin.

Digitaliseringen ska spara tid men tekniken behöver vara trygg, säker och enkel att använda.

– Tekniken kan ibland vara onödigt krånglig. Förenklingar och förbättringar behövs på en del områden om de ska vara användbara och fylla sitt syfte fullt ut. Fokus ska självklart fortsatt vara på att patienterna får bra vård, säger Carin Bringestedt.

Omställning till nära vård

Ett förändrat sätt att arbeta, Nära vård, är nu på väg att införas i hela Sverige. Det innebär att viss del av den avancerade vården kommer att flytta från sjukhusen och hem till patienten.

– I den nära vården ska vi arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Patienterna ska involveras mer och deras individuella behov och förutsättningar ska vara i fokus, säger Carin.

Det är ett långsiktigt arbete som görs i tätt samarbete med sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Stor samarbetsarena som ska stärkas

Samarbeten är de vana vid i den kommunala hälso- och sjukvården.

– Just nu samarbetar vi med 60 vårdcentraler, 40 specialistkliniker och de tre universitetssjukhusen; Sahlgrenska, Östra och Mölndal, plus Kungälvs sjukhus, säger Carin.

Det är en stor samarbetsarena som måste fungera sömlöst, för patienternas skull.

– Patienten vill ha en god och säker vård och bryr sig säkert i allmänhet inte om vem som ger den – bara det fungerar. Det är vår uppgift att bidra till att det gör det.

Den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig partner också för Göteborgs Stads korttidsenheter, dit en del patienter kommer efter en sjukhusvistelse innan de kan komma hem igen.

– För patientens skull så vill vi att vägarna mellan sjukhus, korttid och hemmet blir smidigare och går snabbare än idag. Att vårdkedjan upplevs trygg och säker, det är målet för både oss och regionen, säger Carin Bringestedt.