Många synskadade kan inte uppleva saker så som de seende gör, till exempel under en teaterföreställning. Då har syntolken en viktig roll att spela. Vårt Göteborg har följt med syntolken Peter Lilliencrona, Sveriges mest erfarne tolk, till Lisebergsteatern.

Att kunna uppleva rörelserna på scenen, gester, mimik och scenografi är något en seende teaterbesökare tar för givet. Har man en synskada däremot, kan man gå miste om viktiga saker. Sådana saker som bara syns. Det är därför syntolken finns. Genom en öronsnäcka, kopplad till hörslingan i salongen kan de synskadade höra Peter Lilliecrona, som under föreställningen berättar vad som händer – både på och utanför scenen.

Pool för syntolkar

Som det ser ut nu är synskadade hänvisade till en enda biograf- eller teaterföreställning. Kan man inte gå just den kvällen, eller inte vill gå i grupp finns inga möjligheter till syntolkning.

– Vi för diskussioner med kommunen om att upprätta någon form av pool för syntolkar, säger Anders Josby, ombudsman på Synskadades Riksförbund, SRF, i Göteborg.

Eftersom det är arrangören som står för kostnaderna för syntolkningen, skulle den bli för dyr att genomföra för en enskild person. En pool med syntolkar skulle kunna göra det möjligt med ”spontantolkning”, till exempel när ett barn med synskada skall följa med sin skolklass på teater eller bio.

Fakta om syntolkning

  • Antalet syntolkade evenemang ökar. Förra året skedde det vid 17 tillfällen, i år är man uppe i 25. Vid varje tillfälle kommer mellan 40 och 100 personer med synskada.
  • Peter Lilliecrona var länge ensam syntolk i Göteborg. För två år sedan utbildades sex tolkar till. Nu behövs ytterligare tolkar och utbildningen startar nästa år.
  • Handikapporganisationerna diskuterar just nu gemensamma riktlinjer för syntolkning i hela landet.
  • Det finns cirka 8 000 synskadade människor registrerade på Syncentralen i Göteborg.

Syntolkade föreställningar

  • 24/1 Mölndalsrevyn KRÅKSPARKAR
  • 1/2 Joe Labero Magic Tour
  • 30/3 Barberaren i Sevilla, GöteborgsOperan
  • 6/4 Gothenburg Horse Show (preliminärt)
  • 12/4 Dramaten ger Hustruskolan, Stadsteatern
  • 9/11 Saturday Night Fever, Scandinavium

Läs mer om Peter Lilliecrona och hans arbete i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag 8 december.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)