Är det bra eller dåligt att placera syskon i samma fosterfamilj? Hänger bristen på solidaritet ihop med bristen på fosterföräldrar? Hur gör barn för att överleva trots allt? Det är några ämnen som tas upp på Familjehemskonferensen nästa vecka.

De uppskattade konferenserna 2001 och 2003 gav mersmak. Nu är det tredje gången som Familjehems- projektet i Göteborg i samarbete med Dalheimers Hus arrangerar en familjehemskonferens för socionomer och andra som yrkesmässigt jobbar med familjehem.

500 personer från hela Norden deltar i konferensen som invigs
på måndag av folkhälso- och socialminister Morgan Johansson.

Känd amerikansk forskare deltar

Tanken är att konferensen ska hållas i Göteborg vartannat år även i fortsättningen.

– Den utvecklas hela tiden kvalitetsmässigt. Nytt för i år är rubriken ”Forskning pågår” där ny forskning inom området står i fokus, säger Lotte Hansson, socionom på Familjehemsprojektet i Göteborg.

– Det här är ju ett ganska abstrakt yrke – man pratar och känner mycket – och då är det viktigt att få vidga blicken och ta del av den stora mängd forskning och kunskap som finns i hela världen, fortsätter hon.

Ett av de stora namnen är Emily Jean McFadden från USA.

– Hon föreläser om syskonens betydelse för människor och framhåller vikten av att man håller ihop syskon vid placeringar. En föreläsning som jag hoppas ska väcka många tankar och diskussioner, säger Lotte Hansson.

Studie om fosterföräldranas egna barn

Journalisten och dokumentärfilmaren Tom Alandh bjuder på tankar och bilder kring begreppet solidaritet.

– Han ger, för oss, en annorlunda vinkel på familjehems- arbete. Syftet är att lyfta solidaritetsaspekten när det gäller socialt arbete och uppmuntra till diskussion kring det.

Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson väljer att plocka fram det positiva. Barn har ofta fyndiga strategier för att överleva – trots svårigheter.

– Han understryker hur viktigt det är att se styrkan och resurserna hos barnen, men tar också upp hot som stress och ensamhet, säger Lotte Hansson.

Flera välkända föreläsare från Göteborg deltar också, bland andra forskaren Ingrid Höjer. För några år sedan skrev hon avhandlingen ”Fosterfamiljens inre liv” och är aktuell med en nyligen avslutad studie om fosterföräldrarnas egna barn ”Att dela sina föräldrar med fostersyskon”.

Knyter kontakter på Göteborgskalaset

En viktig fråga är också hur man ska kunna rekrytera fler familjer. I Göteborg har socialtjänsten legat i framkanten när det gäller marknadsföring.

– Vi har kampanjer varje år då vi aktivt går ut och söker nya familjehem. För fjärde året var vi med på Göteborgskalaset för att knyta kontakter med intresserade familjer. Behovet är stort, säger Lotte Hansson.

I Göteborg är omkring 1.000 barn placerade i familjehem. Att kommunen valt att skapa en organisation kring familjehem där de flesta stadsdelar samverkar är en styrka, menar Lotte Hansson.

– Att vi har särskilda familjehemsenheter ger oss möjlighet att utveckla behandlingsarbetet. Vi arbetar med de allra mest sårbara grupperna. Ingen är så utsatt som ett barn som inte kan bo kvar hemma. Ytterst angår det hela samhället, en bra fosterhemsplacering kan stoppa en lång kedja av utsatthet och kriminalitet, säger hon.

Fotnot:
Familjehemskonferensen pågår 12-14 september och hålls på SAS Hotel Radisson. För mer information ring Lotte Hansson 0707-800495.