Att ha ett jobb att gå till är viktigt för alla. Även för den som har en funktionsnedsättning När Mötesplats Funktionshinder i veckan ordnas för fjärde gången passar flera olika Göteborgssatsningar med fokus på sysselsättning och arbetsliv på att visa upp sig.

Av de verksamheter som deltar från Göteborgs Stad handlar flera om att underlätta för funktionshindrade att både ta sig in på och stanna kvar på arbetsmarknaden. Bland andra kommer representanter från Mellansprånget i Göteborgs Stad Nordost för att berätta om sitt samarbete med det privata näringslivet och hur de får alla bitarna att gå ihop.

Även FoU-cirkeln ”Stöd till arbete och sysselsättning för unga vuxna med funktionsnedsättningar” håller ett seminarium om sina erfarenheter. Representanter från Askim berättar om hur de arbetar med unga vuxna på väg ut i arbetslivet.

När det finns dubbla hinder
Ett ämne som aldrig tidigare har behandlats på Mötesplats Funktionshinder är funktionshinder ur ett interkulturellt perspektiv.

− I år är det en kulturförening som kommer för att prata om hur man kan jobba med människor som dels kommer från ett annat land, dels har en funktionsnedsättning, vilket nästan som kan bli ett dubbelt hinder, säger Nicholas Singleton.

Tom Alandh gästar mötesplatsen
På den återkommande utställningsytan ligger i år tyngdpunkten på tema tillgänglighet.

− Vi har inget sammanhängande tema för mötesplatsen, men tillgänglighet har fått extra utrymme i år. Det handlar om allt från forskning till handikapporganisationernas paraplyorganisation, HSO, som visar upp tillgänglighetsdatabasen för Västra Götaland, säger Nicholas Singleton.

Bland de mer namnkunniga föreläsarna märks ståuppkomikern Jesper Odelberg, dokumentärfilmaren Tom Alandh och rullstolsfriidrottaren Gunilla Wallengren.

Delar med sig av sina kunskaper
Mötesplats Funktionshinder arrangerades för första gången 2003. Det är en träffpunkt för verksamheter inom Göteborgsregionen och vänder sig till alla som jobbar inom området funktionshinder. I år äger arrangemanget rum den 16-17 november och 500 deltagare per dag väntas.

− Verksamheter från olika kommuner kommer hit för att visa upp sig och dela med sig av sina kunskaper till varandra, säger Nicholas Singleton på Göteborgsregionens kommunalförbund och projektledare för Mötesplats Funktionshinder.