67 procent av de inrapporterade skadorna i Göteborgs förskolor under 2001 är tandskador. Den vanligaste orsaken till skador är att barnen ramlat eller snubblat.

Det visar den första sammanställning över skador i stadens förskolor som kommunens försäkringsbolag Göta Lejon gjort ihop med Folksam som försäkrar barnen i Göteborg. Samtliga skolbarn i Göteborg är försäkrade av Göteborgs Stad via Folksam.

Undersökningen gäller tiden från 1 januari till 31 oktober i år och omfattar 35 894 barn i åldrarna 0-6 år i Göteborgs Stad. Under denna tid inrapporterades 188 skador till försäkringsbolaget Folksam.

Så här fördelas skadorna

  • 67 % – tandskador
  • 13 % – ansikte-, hals-, ögon- och öronskador
  • 5 % – armskador
  • 4 % – hand- och fingerskador

Så här fördelas de vanligaste olycksorsakerna:

  • 98 olyckor – ramlar eller snubblar
  • 20 olyckor – under cykling
  • 12 olyckor – i rutschkanan
  • 9 olyckor – när barnen klättrar.
  • 6 olyckor – när barnen krockar
  • 5 olyckor – när barnen gungar

Flest skador i förhållande till antalet barn har Hisingen med en skadefrekvens på 0,69 procent. Centrala stadsdelarna har 0,52 procent, västra stadsdelarna har 0,51 procent och norra stadsdelarna ligger lägst med en skadefrekvens på 0,33 procent.

Undersökningen visar också att fler olyckor sker i förskolan än på fritiden. Det är tvärtemot vad andra undersökningar visat.

Just nu görs en liknande undersökning bland grundskole- och gymnasielever i Göteborg.