Efter fem års planering invigs nu Göteborgs första teckenspråkiga äldreboende på Åkerhus i Tynnered. "Det har varit en lång väg. Nu känns det jätteroligt att vi äntligen är framme", säger enhetschefen Ann-Christin Ericson.

Att vara döv eller gravt hörselskadad kan lätt leda till isolation – i synnerhet på ålderns höst. I Göteborg finns det sedan tidigare en väl utvecklad hemtjänst för döva personer, men efter flera års arbete och planering kan nu även tio personer erbjudas platser på den nya teckenspråkiga enheten på avdelningen Klippan vid Åkerhus.

Har byggt om och anpassat
– Vi vet att det finns människor som längtat efter den här möjligheten, men samtidigt kan det vara ett stort steg att våga byta miljö, säger Ann-Christin Ericson som hämtat inspiration och idéer från Lindängelunds vårdboende i Malmö som länge varit landets enda teckenspråkiga äldreboende.

På Klippan har man byggt om och anpassat lokalerna inför det delvis nya uppdraget.

– Vi har fått en öppnare avdelning, och dessutom ny färgsättning och belysning, berättar Ann-Christin Ericson vars personal nu har att förhålla sig till en något annorlunda roll.

Använder kroppsspårket tydligare
– De måste behärska teckenspråket och förstå att dövkulturen är annorlunda. Vi måste också jobba mer med det visuella – till exempel tydligare använda kroppsspråket.

Så småningom hoppas Ann-Christin Ericson att kunna ha döva personer även i personalen på Klippan.

– Det är viktigt att de som bor hos oss ska känna att de har några som kan förstå deras livssituation från ett eget perspektiv.

På tisdag i nästa vecka, den 16 mars, invigs det nya äldreboendet på Klippan formellt.