Analogt byts successivt mot digitalt. På sikt kommer alla trygghetstelefoner i Göteborg att fungera med helt digital teknik, men dit är det ännu några år kvar. ”Vi står inför ett teknikskifte där vi nu successivt byter ut analoga larm till digitala”, säger Maritha Myhrborg som ansvarar för Trygghetsjouren i Göteborg, larmcentralen dit den som trycker på sitt larm blir kopplad.

Trygghetstelefon, det som ofta kallas trygghetslarm, kan beskrivas som en förlängd telefon i bostaden. Den som av någon anledning inte når fram till sin vanliga telefon kan i stället trycka på en larmknapp som bärs på handleden eller runt halsen, för att komma i kontakt med Trygghetsjouren.

Där svarar personal dygnet runt. Jouren kan sedan larma hemtjänstpersonal som åker hem till den som behöver hjälp.

Både analogt och digitalt idag
Dagens infrastuktur gör att de flesta invånare som har behov av trygghetstelefon endast har analoga ledningar in till bostaden. Men i takt med att infrastukturen utvecklas till digitala nät kommer också Trygghetsjouren att byta till helt digitala lösningar.

I dag används både digitala och analoga trygghetstelefoner i Göteborg. Hos dem som fortfarande har kvar sina gamla telefonledningar är det säkraste alternativet fortfarande att använda ett analogt larm.

Hos dem som saknar analoga ledningar installeras digitala GSM-larm. Den upphandling som Göteborgs Stad nyligen gjort innehåller därför möjlighet att köpa in både digitala och analoga larm de närmaste två åren, för att kunna välja det som bäst passar i den aktuella bostaden.

Förbereder teknikskifte
Övergången till helt digitala lösningar måste ske på ett säkert sätt. Dels utreder Stadsledningskontoret förutsättningarna för att gå över till helt digital trygghetstelefoni. Bland annat tittar man på andra mindre kommuner som testat olika digitala lösningar. Dels samarbetar Trygghetsjouren i Göteborg med larmcentralerna i Stockholm, Malmö, Halmstad och Kristianstad.

När larmcentralerna i förra veckan träffades i Stockholm hade de även bjudit in en representant från Sveriges Kommuner och Landsting som arbetar med frågan nationellt.

– Det är viktigt att vi jobbar med teknikfrågorna gemensamt, men även att vi pratar om vad tjänsten trygghetstelefon innebär. Det är inget direktlarm till 112, utan en förlängd telefon, säger Maritha Myhrborg.