Kommer fram även vid driftstörningar. Trygghetslarmen i Göteborgs Stad ska fungera i fortsättningen även vid driftstörningar. Om datakommunikationen slås ut ringer larmet ett 031-nummer i stället och kommer till larmmottagningen. “Vi har nästan 11 000 larm i Göteborgs Stad och de måste fungera”, säger Jörgen Forshäger, teknik- och systemansvarig för trygghetslarmen på trygghetsjouren, och den som kom på lösningen.

Den 5 april påverkade driftstörningar 2500 trygghetslarm i Göteborg (se tidigare artikel nedan). Jörgen Forshäger tittade på trygghetsjourens befintliga system och bjöd in av de ansvariga cheferna hos leverantören Tele2. Tavlan på väggen (bilden) visar hur diskussionerna gick.

– Han förklarade hur systemet på Tele2 fungerar i detalj och jag försökte leta efter det lilla jag behövde för att lösa den tekniska biten för oss. Jag såg att det stod voice på en rad och det räckte för mig.

Går över till telefon

 Voice betyder röst och det var så Jörgen Forshäger kom på att det går att koppla om larmen via telefon om datakommunikationen ligger nere.

– Vi har digitala smarta larm i dag, vi programmerar dem så att de, när någon trycker på larmknappen vid driftstörning, ringer in som en vanlig telefon till larmmottagaren, säger Martin Arvidsson, system- och driftansvarig för larmdelen för mottagaren på trygghetsjouren.

– Vi har provat ett flertal olika scenarier och larmet kommer fram, berättar Jörgen Forshäger.

Jörgen Forshäger vet ingen annan kommun som har den här lösningen och tänker sprida den i de nätverk som finns.

– Vi träffar andra trygghetsjourer och vi kommer att redovisa hur man går förbi när datakommunikationen fallerar på digitala utrustningar, säger han.

Blir det någon fördröjning när det gäller larmet?

– Det tar fem till åtta minuter i stället för en till två minuter som det är nu beroende på hur många som larmar. Men larmet kommer fram och vi kommer inte att missa något larm.

Lösningen är godkänd av leverantören och larmmottagaren. Driftstörningen drabbade även larmenheterna som åker ut till brukaren.

– Vi tittar på att de ska få andra simkort till sina telefoner, om Tele2 skulle gå ner så går telefonsamtalet över till en annan operatör, förklarar Martin Arvidsson.