Alla äldre mår inte bättre av aktiviteter hela dagarna. Att få sitta och meditera över åren som gått kan också vara livskvalitet. Den tanken vinner nu insteg i äldreomsorgen och på torsdagen tas ämnet - gerotranscendens - upp vid en konferens med 300 deltagare i Göteborg.

Gerotranscendens är en psykosocial teori om det goda åldrandet, en övergång till ett nytt sätt att se på livet och ett behov av att få summera sitt liv innan det avslutas. Ofta behöver de äldre då vara ensamma och ha tid för att tänka tillbaka på sin barndom och uppväxt.

”Ganska ny tanke vi behöver ta till oss”

Teorin är utvecklad av Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet. Han har haft hjälp av sjuksköterskan och omvårdnadsforskaren Barbro Wadensten, som kommer att föreläsa om teorin på torsdagen.

– Att aktivera sig är bra för de flesta äldre personer och många mår bättre av det. Men en del tycker att det är skönt att bara sitta och titta ut genom fönstret och reflektera över sitt liv. Detta är en ganska ny tanke som vi behöver ta till oss inom äldreomsorgen, säger Maria Ljung, en av de två projektledare på Senior Göteborg som ordnar konferensen på Hotell Riverton på torsdagen.

Provade över 300 förändringar

Konferensen – ”Ett gott liv på äldre dar” – är finalen på ett stort förändringsarbete som pågått i Göteborg det senaste året, med målet att öka livskvaliteten för de äldre. Sexton olika team på äldreboenden och i hemtjänsten har drivit sina projekt enligt den så kallade genombrottsmetoden. Teamen har prövat över 300 olika förändringar och nästan 70 procent av dem har permanentats i vardagen – med goda resultat.

Mätningar före och efter förändringarna visar att de äldre fått ökat välmående, att oron på demensenheter minskat och att de äldre äter bättre. Personalen uppger även en ökad arbetsglädje och minskad stress.

Ljusterapi, hemgjorda smoothies, dans och soppluncher på träffpunkter är några exempel på förändringar som prövats.

Stänger av tv, radio och mobiler

På Granlidens äldreboende i Askim har lugnande, taktil massage på händer och fötter lett till att medicinering med lugnande tabletter har minskat. Och på Krokslätts äldreboende har måltidsmiljön blivit lugn och avstressad, bland annat tack vare att man alltid stänger av tv, radio och mobiltelefoner och att maten serveras först när alla satt sig.

– Svårare än så behöver det inte vara. Livskvalitet handlar om att ha ett så gott liv som möjligt efter de egna förutsättningarna. Att få känna sig trygg, få äta gott i en trevlig miljö och delta i aktiviteter som stimulerar, säger Maria Ljung.

Vid torsdagens konferens får de 16 teamen redovisa sina projekt, som inspiration för alla andra.