Vid ett möte under söndagen beslutade den politiska majoriteten (s, v och mp) i Linnéstadens stadsdelsnämnd att föreslå att förskolorna stängs senare än i nuvarande förslag.

Det var under ett möte på söndagen som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kom överens om det nya förslaget.

Linnéstadens stadsdelsförvaltning föreslår att åtta eller nio förskolor läggs ner under nästa år. Fyra förskoleavdelningar föreslås avvecklas i månadsskiftet februari-mars. De övriga ska enligt förslaget stängas i juli. De förskolor som kan få respit är Jungmansgatan 55, ,Landsvägsgatan, Skanstorget och möjligen Kaponjärgatan.

Den 18 december tas definitivt beslut om hur det ska bli med förskolorna.