På torsdagen invigdes Tillfället, inrymt i det före detta Westham-huset vid Partihallarna. I huset finns, förutom ett antal tillfälliga bostäder också projektet ALMA för hemlösa kvinnor, övernattningsbostäder, tillnyktringsenheten och kommunens uppsökande verksamhet för hemlösa.

I huset finns också vårdcentral med tillgång till läkare, tandvård och fotterapeut.

Invigningstalare var Lena Malm, ordförande i stadsdelsnämnden Lundby, och Håkan Linnarsson, ordförande för hälso- och sjukvårdnämnd 12.

– Tillfället är ett utmärkt exempel på hur man kan samarbeta mellan kommunen och sjukvården och stödja och utveckla varandra, sa Lena Malm.

Håkan Linnarsson lyfte fram de fina lokalerna och konstaterade att genom detta ökar tillgängligheten till sjuk- och tandvård för de hemlösa.

Tillfället är ett samarbete mellan SDF Lundby och Primärvården Göteborg.