Toftaåsen vård- och äldreboende håller på att specialisera sig och ska gå från vård av somatiskt sjuka och dementa äldre till rehabilitering, växelvård, korttidsboende och avlösning. En enhet för de mest vårdbehövande äldre blir dock kvar.

– Det nya Toftaåsen skall ha den funktionen att människor skall kunna komma hit i perioder då man för tillfället behöver hjälp med sin hemsituation, säger Tua Allebring, enhetschef för sjuksköterskorna i Tynnered och kvalitetssamordnare inom äldreomsorgen.

Svårt dela rum

Toftaåsen har cirka 40 år på nacken. Och på den tiden har äldrevården förändrats. Från det gamla sjukhemmet till den relativt nya ombyggnaden då Toftaåsens sjukhem blev Toftaåsens vård- och äldreboende.

Men de senaste åren har det varit svårt att få äldre personer att dela rum med en eller två andra. Det fanns rentav tomma platser under en period. Samtidigt finns det behov av rehabilitering för äldre.

– Den gemensamma visionen är att Toftaåsen skall bli det mest specialiserade äldreboendet i Göteborg, berättar Anders Molin, enhetschef.

Rehabiliterande arbetssätt

Ambitionen är att alla skall ha en plan för vidare rehabilitering när de lämnar Toftaåsen. Men rehabilitering är inte så enkelt som det låter.

– Det låter självklart att ha ett rehabiliterande arbetssätt, men det är ett nytt sätt för oss att arbeta, säger Åsa Lundgren, enhetschef.

Personalens arbetssätt har tidigare varit inriktad på att hjälpa och vårda de äldre. Nu kommer det att bo äldre som tränas för hemgång.

Hon ger exemplet att inte hälla upp saft till den äldre när den personen själv kan göra det.

Två kök på varje avdelning

Växelvård är till för personer som ibland behöver vara på Toftaåsen, men som vanligtvis bor hemma. De som är inne för växelvård/avlösning behöver hjälp under en kortare period.

Rehabiliteringen på Toftaåsen innebär att äldre som kommer hit ska vidare och träna upp sina funktioner för att klara sin vardag bättre.

Enheten för de mest vårdbehövande äldre är för dem som inte kan bo i eget boende. Personalen får nu utbildning för att kunna möta nya behov hos dem som bor kortare eller längre tid på Toftaåsen.

Byter namn

Toftaåsen har i dag ett kök på varje avdelning – men skall ha två. Det skall bli småskalighet och mer närhet till kök och dagrum för de boende.

– Rehabiliteringsavdelningen får höj- och sänkbart kök för att vårdtagarna ska kunna träna köksarbete innan de åker hem igen. Vi köper även in nya träningsredskap till gymnastiksalen och har anställt sjukgymnast och arbetsterapeut, berättar Åsa Lundgren.

Toftaåsens vård- och äldreboende kommer att byta namn till Toftaåsens äldrecentrum. Det kommer att finnas 133 platser, 47 rehabiliteringsplatser, 47 i växelvård/avlösning och 39 platser för äldre med stort medicinskt omvårdnadsbehov.