En humla kan inte flyga, enligt vetenskapens lagar. Att tala med någon som varken kan höra eller se borde vara lika omöjligt. Dövblindtolkarna gör det omöjliga möjligt. De utbildas vid Tolkcentralen i Göteborg.

Jenny Norlin, 25, utbildar sig till dövblindtolk och har precis avslutat den praktiska delen av utbildningen vid Tolkcentralen. Hon är imponerad av de funktionshindrade människor som mottar hjälpen.

– Det är fantastiska människor med en enorm drivkraft, trots de tragiska öden som drabbat dem, säger Jenny.

Taktilt

14 tolkar arbetar vid Tolkcentralen i Göteborg, som drivs av Västra Götalandsregionen. Lokalerna finns i ”Arbetet”-huset vid Järntorget. De flesta tolkar översätter till teckenspråk för barndomsdöva, vuxendöva och hörselskadade. Men det finns också en grupp särskilt utsatta, de dövblinda. För dem hjälper inte det vanliga teckenspråket. Istället kommunicerar tolken och brukaren taktilt, genom beröring.

Det råder brist på teckenspråk- och dövblindtolkar. Utbildningen sker vid folkhögskolor, närmast Göteborg är Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Läs mer om Jenny och om att vara dövblindtolk i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag 8 december.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)