Familjehuset Trädet på Pianogatan i Frölunda är unikt i såväl Göteborg som hela Västra Götaland. En familjecentral där barnfamiljer får all tänkbar hjälp under ett och samma tak.

– Med den här modellen får vi en helhetsbild av familjen vilket fördjupar kvalitén för dem vi ska hjälpa, säger Elsebritt Alm, distriktssköterska på Trädet.

Trädet är en verksamhet som startade i september månad år 2000, men som funnits som idé mycket längre än så och som hela tiden utvecklas under resans gång.

Istället för att barnfamiljerna ska åka runt till olika instanser räcker det att komma till Trädet som ligger ett stenkast från Frölunda torg för att få all den service man har rätt till. På Trädet finns mödravård med barnmorska, barnavårdscentral med två sjuksköterskor, två socialsekreterare och en öppen förskola med två förskollärare. Hit finns också barnläkare ett antal timmar varje vecka.

– Vi har ett nära samarbete, alla vi som arbetar här med olika kompetenser och bakgrunder.

Verksamheten på Trädet är omfattande och aktiviteterna av vitt skilda slag. Det kan handla om att jobba socialt förebyggande. Att stämma i bäcken där problem är på väg att ta form inom en familj. Kanske vara ett stöd vid en skilsmässosituation.

Baby-café och spädbarnsmassage

Men det kan lika väl vara att umgås och knyta kontakter varje onsdag på ”baby-café” med sina minsta telningar, eller att delta i föräldrautbildning och spädbarnsmassage.

– Dessutom har vi många studiebesök från hela Sverige, men vi har faktiskt också haft besök från Norge och till och med Sydafrika. I Norge finns ett nationellt beslut om att införa sådana här familjecentra, säger Elsebritt.

Läs mer om Trädet i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag 9 februari.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)