Att vistas i trädgårdar och på andra gröna platser kan få äldre och sjuka att må bättre och bli friskare. Det är temat för ett seminarium på onsdagen, det första i en seminarieserie med fokus på de boendes trivsel som fastighetsförvaltaren Medichus arrangerar.

Målet med onsdagens seminarium är att försöka få till ett bättre samarbete mellan förvaltare, hyresgäster och entreprenörer. Resultatet av en sådan samverkan blir förhoppningsvis på sikt att alla inblandade på ett bättre sätt kommer att fokusera på de boendes trivsel och hälsa.

Minskad stress

I Medichus fall är en stor del av hyresgästerna funktionshindrade och gamla människor i äldreboenden. Människor som i många fall har svårt att ta sig ut i grönområden och natur på egen hand.

­ Trädgårdarna som vi anlägger måste ju också tas i besittning. Det måste finnas tid att ta ut de boende, säger Morgan Andersson på Medichus.

Att ha tillgång till någon form av uteplats och kontakt med naturen är nämligen lönsamt på flera sätt visar forskning. Dels får många ett bättre och friskare liv, bland annat genom att stressen minskar och blodtrycket sjunker. Och dels är utomhusvistelsen samhällsekonomiskt lönsamt genom att kostnaderna för mediciner och sjukvård sjunker.

”De boende ska trivas och må bra”

Detta samband är också ämnet för filosofie doktorn och miljöforskningsinformatören på Botaniska trädgården Eva-Lena Larssons föreläsning på seminariet.

Tillsammans med Ingemar Norling på Sahlgrenska universitetssjukhuset gav hon nyligen ut skriften Ett gott och friskare liv som äldre – för en aktiv livsstil i natur och trädgård.

Andra medverkande är stadsträdgårdsmästare Lars Johansson och tillförordnade stadsdirektören Catarina Dahlöf.

Seminariet är tänkt att bli starten på en serie sammankomster med äldreomsorgschefer, pensionärsorganisationer och företrädare för det privata näringslivet.

­ Det bror lite på hur det faller ut, men tanken är att det ska bli en fortsättning. Vår uppdrag år ju att se till att de boende trivs och mår bra, säger Morgan Andersson.

Vägledande teman kommer hela tiden att vara samverkan, livskvalitet och ekonomi.