Stöd åt göteborgare med funktionsnedsättning. Teckenspråksforum, Syninstruktörerna och Lots för barn med funktionsnedsättning är små men betydelsefulla. Nu vill de tre verksamheterna bli mer kända bland göteborgarna. Den 19-20 november finns de på plats i Nordstan för att berätta om vad de kan hjälpa till med.

– Allt för få göteborgare känner till oss. Därför vill vi prova nya sätt att nå ut, säger Lisa Andréasson på Lots för barn med funktionsnedsättning.

Lots för barn med funktionsnedsättning startade i våras och hjälper föräldrarna att hitta rätt bland alla instanser. Här kan de få vägledning om exempelvis färdtjänst, hjälpmedel, vårdbidrag, bostad med särskild service, särskola och personlig assistent.

Hjälp i vardagen
Syninstruktörerna är en service till vuxna synskadade i Göteborg. De ger tips om hur man kan klara sig bättre i vardagen. Det kan handla om att märka upp i hemmet för att hitta lättare, att träna med synhjälpmedel och att hitta i närmiljön.

Teckenspråksforum, som är unik i landet, är ett medborgarkontor för teckenspråkiga döva och hörselskadade. Förutom samhällsinformation på teckenspråk kan man få hjälp med olika ärenden – som att kontakta myndigheter eller översättning till och från teckenspråk.

Frågor om teckenspråkighet
Teckenspråksforum har också i uppdrag att informera om teckenspråkiga hörselskadade och döva.

– Informationsdagarna i Nordstan är ett bra tillfälle. De flesta döva och hörselskadade i Göteborg vet att vi finns, men många göteborgare har frågor kring teckenspråk. De kanske har en kollega som är hörselskadad och vill veta mer, säger Michaela Sandström på Teckenspråksforum.

Små enheter i stor organisation
Eftersom de tre verksamheterna är så små enheter behöver de också nå ut internt.
– Göteborgs stad är en så stor organisation, många medarbetare känner helt enkelt inte till att vi finns, säger Michaela Sandström.

Lots för barn med funktionshinder, Syninstruktörerna och Teckenspråksforum finns på plats i Nordstan 19-20 november mellan klockan 11 och 16.

Mer information och kontaktuppgifter till de tre verksamheterna hittar du på länkarna här nedan.