Tre års arbete kring det statliga "Anhörig 300-projektet" kommer att presenteras och diskuteras vid en regional konferens i Göteborg.

Bakgrunden till konferensen den 21 februari är att projektet, som finansierats med statliga medel, går mot sitt slut. En av programpunkterna blir därför också diskussioner om hur kommunerna ska gå vidare med arbetet.

Inbjudna är kommunpolitiker, kommunala chefer med ansvar för äldreomsorg och funktionshinder och projektledare för ”Anhörig 300-projekt” samt intresseföreningar, pensionärsråd, handikappråd och intresserade anhöriga.

Programmet innehåller föredrag som belyser bemötande, hur anhöriga uppfattar sin situation, vad som hänt regionalt och nationellt inom projektet. Dessutom kommer samtliga kommuner i Göteborgsregionen att presentera sina projekt i en utställning.