1 september stängde jourmottagningarna i Olskroken och Brämaregården. Beslutet är en del i de besparingsåtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnderna i nordöstra Göteborg respektive Hisingen vidtar för att få balans i sina budgetar.

Detta har dock inte påverkat vårdcentralerna i Olskroken och Brämaregården, som har öppet som vanligt. Tvärtom har nämnderna påbörjat en utveckling, där man vill att vårdcentralerna i framtiden ska ha förlängt öppethållande på kvällstid.

Ett första steg i denna riktning har man tagit just vid vårdcentralerna i Olskroken och Brämaregården.

Följande gäller åtminstone till årsskiftet:

Brämaregården:

Aftnar, lördagar, söndagar och helgdagar är mottagningen stängd.

Distriktssköterskemottagningen påverkas inte för närvarande.

Olskroken:

Förutom vårdcentralens ordinarie verksamhet har man en kvälls- och helgöppen mottagning utan tidsbokning för i första hand boende i östra Göteborg (öster om E6:an).

Mottagningen kommer att vara öppen 16.30–19.00 på vardagar.

Lördagar, söndagar och helgdagar är mottagningen öppen 10.00–15.00.

Aftnar är mottagningen stängd. Distriktssköterskemottagningen fortsätter som tidigare.