Satsning för yrkesverksamma inom socialtjänsten. I dagarna börjar Ulrika Lilja doktorera på Göteborgs universitet. Hon är den första att inrikta sig mot funktionsstöd inom Forskarskolan – en satsning för yrkesverksamma inom socialtjänsten i hela landet. Ulrika ska forska med ett barnrättsperspektiv om barn som är anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Ulrika Lilja är socialsekreterare på förvaltningen för funktionsstöd och blir den första i satsningen forskarskolan att doktorera inom funktionshinderområdet. Hon har länge drömt om att få forska inom sitt yrkesområde.

Positivt med medarbetare i forskarutbildning

– När detta med forskarskolan kom upp såg jag det som en fantastisk möjlighet. Det blir väldigt intressant att bygga broar mellan forskning och praktik, säger Ulrika Lilja, socialsekreterare på förvaltningen för funktionsstöd.

Ulrika Lilja.

Även ledningen på förvaltningen för funktionsstöd ser mycket positivt på utnämningen.

– Vi är jätteglada att vi har en medarbetare som ska gå en forskarutbildning. Det har tidigare enbart varit medarbetare inom individ- och familjeomsorg som gjort det och det är värdefullt att nu även funktionshinderområdet får plats, säger Monica Sörensen, avdelningschef myndighet och socialpsykiatri på förvaltningen för funktionsstöd.

Ulrika kommer att arbeta deltid som förste handläggare på avdelningen för myndighetsutövning på förvaltningen på funktionsstöd. Därutöver läser hon på halvfart vilket innebär att den tvååriga utbildningen tar fyra år att genomföra och ger en licentiatexamen.

Ska forska om barn som är syskon

Ulrikas forskningsområde kommer att kretsa kring barnkonventionen och hur den implementeras inom funktionshinderområdet inom Göteborgs stad. Ulrika vill fördjupa sig i hur barn som är anhöriga till personer med funktionsnedsättning synliggörs och får sina rättigheter tillgodosedda.

– Det har länge legat mig varmt om hjärtat och kändes än mer aktuellt när barnkonventionen blev lag i januari förra året. Det finns en tendens till att man osynliggör barn som är anhöriga. Jag vill se hur man kan lyfta goda exempel på det arbete som görs och för att stärka perspektivet tydligare, säger Ulrika.

Vill ge kunskap till kollegorna

Målet med att doktorera är enligt Ulrika att forskningen ska komma till användning och ge evidens-baserad kunskap till förvaltningen.

– Att vara handläggare är ett svårt och mångsidigt jobb. Jag hoppas att min forskning kommer att kunna lyfta den viktiga roll de har och bidra i deras arbete genom att göra bankonventionen till något man använder i det dagliga arbetet.

– Vi ska ta vara på Ulrikas forskning om barnrättsperspektivet. Att ta med perspektivet av hur situationen är för syskon kan vara en väldigt viktig del i beslutet om en insats, säger Monica Sörensen, avdelningschef för myndighet och socialpsykiatri på förvaltningen för funktionsstöd.

– Detta ska bli jätteroligt! Jag hoppas att min avhandling blir givande att läsa och att jag kan inspirera fler att forska inom funktionshinderområdet, säger Ulrika Lilja.