Möten engagerar på kalaset. Det kan vara tufft att vara ung och växa upp i Göteborg. För dem som har det allra jobbigast behövs både kontaktfamiljer och familjehem. På Kulturkalaset knyts band som på sikt kan ge utsatta barn och ungdomar en ny chans – i veckan berättar några själva om sina erfarenheter.

Lotte Hasselgren på Familjehem Göteborg jobbar året runt med rekrytering av nya kontaktfamiljer och familjehem. Kulturkalaset har visat sig vara ett bra tillfälle att sprida kunskapen om det ständigt stora behovet.

– Inget i samhället pekar på att behovet blir mindre, konstaterar Lotte Hasselgren och ser fram emot Kulturkalasets många möjligheter att möta göteborgarna.

Precis som tidigare år har Lotte och hennes kollegor slagit upp sitt tält i Trädgårdsföreningen – nära Trägårn’s scen.

– Hela tältet ska vara som ett hem dit man är välkommen för att sitta ner och prata och ställa frågor över en kopp kaffe.

Unga på plats i tältet
Varje dag mellan 12 och 18 finns det familjehemspersonal på plats i tältet, men i år kan man också möta personer med egen erfarenhet av familjehem. Både kontaktfamiljer, folk från familjehem och unga som vuxit upp i ett familjehem, kommer att finnas på plats i tältet.

– Det har inte varit särskilt svårt att få folk att ställa upp – och jag är säker på att det kommer att bli många spännande möten, säger Lotte Hasselgren.

Familjehem behövs
Om informationen och samtalen inspirerar besökarna att gå vidare arrangeras ett uppföljande informationsmöte.

– Många drar sig för att ringa och leta information, men får vi bara två nya bra familjer så är det värt allt arbete. Det handlar inte om kvantitet, utan att hitta de där riktiga pärlorna, säger Lotte Hasselgren och fortsätter:

– Även om man inte har tid att engagera sig just nu kanske vi kan så ett frö som så småningom får fäste.

Utanför tältet annonseras varje dag vilka gäster som kommer att besöka det tillfälliga hemmet” i Trädgårdsföreningen. Torsdag, fredag, lördag och söndag finns ungdomar med egna erfarenheter från familjehem på plats i tältet mellan 15-18. Tidigare på dagen, och senare i veckan, möter kontaktfamiljer och familjehem upp för att berätta och svara på frågor.
Exakta tider finns skyltat vid Familjehemsprojektets tält.