Ungdomsmottagningen och missbruksmottagningen Mini-Maria i Nordost har gått ihop för att i ett tidigare skede fånga upp unga killar med missbruksproblem. ”Killprojektet” som startat i höst är ett nytt grepp som inte provats i Göteborg tidigare.

Killar som söker sig till Ungdomsmottagningen Nordost har ofta erfarenhet av droger. Därför har mottagningen nu gått samman med ungdomsteamet Mini-Maria i ett ”killprojekt” där gemensam kompetens skall fånga upp killarna i tidigt skede. I projektet kan man prata om det som känns viktigt – som manlighet, sexualitet och droger.

Erbjuds behandling

På måndagar mellan 14 och 17 är mottagningen öppen enbart för killar i åldern 13-23. Besökarna får då träffa sjuksköterskan Annelie Nordner för att testa sig för könssjukdomar eller samtala om sin hälsa.

I mötet med henne får killarna också svara på frågor om alkohol och narkotika. De med drogproblem informeras om riskerna och erbjuds behandling genom Mini-Maria eller annat lämpligt alternativ.

– Det är förhoppningsvis en mindre tröskel att berätta om sitt missbruk för en sjuksköterska än för en socialsekreterare eller annan myndighetsperson, säger socionomen Patrik Eklöf som arbetar tillsammans med Annelie Nordner i projektet.

Behöver prata av sig

Bakgrunden till projektet, som finansieras av Mobilisering mot narkotika, är att man på ungdomsmottagningen har kunnat konstatera att en stor andel av de killar som besöker mottagningen också har provat droger. En kartläggning omfattande 50 killar i åldern 13 till 25 år visar att två tredjedelar har provat någon form av droger.

– Genom att samarbeta med Mini Maria hoppas vi nu kunna fånga upp dem i ett tidigt skede, säger Åsa Svensson som är samordnare på Ungdomsmottagningen Nordost och en av initiativtagarna till ”killprojektet”.

Hittills har satsningen slagit väl ut och mottagningen har varit välbesökt. Några få har reagerat negativt på att man ställer frågor om droger, men de flesta verkar snarare tycka att det är en lättnad, menar Annelie Nordner:

– Det finns de som aldrig har fått frågan tidigare av någon vuxen. Jag upplever det som att det finns ett stort behov av att få prata av sig och att någon vuxen lyssnar, säger hon.

Pågår till 2006

För att ytterligare fylla detta behov kommer också en särskild diskussionsgrupp för killar i åldern 15-19 år att starta under våren.

Gruppen kommer att träffas tio gånger och diskutera existentiella frågor ur ett ”killperspektiv”. Det kan handla om manlighet, droger och respekt, men också om kärlek, sexualitet och rädslor.

Killprojektet pågår till och med våren 2006, varefter det ska utvärderas.