Ungdomsenheten i Göteborgs Stad flyttar nu ihop, från två adresser till ett och samma hus vid Norra Hamngatan, nära ungdomarnas mötesplatser i centrum.

– Det här blir mycket bättre, inte minst för vår fältgrupp som ofta jobbar i Nordstan och vid Nils Ericsson-terminalen, säger Eva Karlefjärd som delar chefskapet för ungdomsenheten med Lotta Rosander.

Praktiskt med central andress

Ungdomsenheten tillhör social resursförvaltning och har en lång rad ganska olikartade verksamheter, till exempel kontaktmannapoolen, medling och nätverkslaget.

Fram tills nu har de huserat på Bohusgatan tillsammans med stadsdelsförvaltningen Centrum. Till ungdomsenheten hör också Stödcentrum för unga brottsoffer som haft sina lokaler på Stampgatan.

– Nu blir alla våra arbetsgrupper samlade under samma tak, i ett centralt hus. Vi ska vi ju serva hela stan, då är det bra med en central adress, säger Eva Karlefjärd.

– Och det blir lättare för våra verksamheter som tar emot mycket besök – ungdomar, föräldrar, socialsekreterare och företagare som hjälper oss med platser inom ungdomstjänsten.

Några socialsekreterare kvar i polisdistrikten

Med start på måndagen 22 februari flyttar enhetens 30 anställda från Bohusgatan och Stampgatan till Norra Hamngatan 8.

De enda på ungdomsenheten som inte flyttar in till Norra Hamngatan är de nio socialsekreterare som är placerade i polisdistrikten och på häktet för att samarbeta med polisen när ungdomar anhålls eller häktas.

– Socialsekreterarna ska sitta kvar ute i distrikten och på häktet, men de kommer att ha ett rum på Norra Hamngatan, säger Eva Karlefjärd.