Vill nå nya grupper av unga. Med start lördagen den 28 oktober på Hisingen ska stadens ungdomsmottagningar börja turas om att ha lördagsöppet. Tanken är att en öka tillgängligheten och locka fler till mottagningarna.

‒ Genom att även ha öppet på lördagar hoppas vi att fler killar, HBTQ-ungdomar och andra som traditionellt inte besöker ungdomsmottagningen söker sig hit, säger Alessandro Rezaei, områdeschef Hisingsgemensamma resurser där Hisingens ungdomsmottagningen ingår.

I Stockholm har man haft lördagsöppna ungdomsmottagningar sedan 2012 med goda resultat. Det visade sig att 37 procent som besökte mottagningarna på lördagarna inte besökt någon ungdomsmottagning de senaste tre åren. För killarna var den siffran hela 66 procent.

Eva-Carin Jeppsson är enhetschef på Ungdomsmottagningen Hisingen och berättar att de flesta som söker sig dit är tjejer.

‒ Men vi uppfattar att många killar har behov av stöttning både gällande relationer men även kring existentiella frågor och kropp och själ, säger hon.

Ny bokningssajt
För att ytterligare underlätta kontakten med ungdomsmottagningarna kan man välja vilken mottagning man vill gå till och boka tid på en ny sajt på nätet.

Satsningen på lördagsöppet är ett pilotprojekt på ett år och stadens sex ungdomsmottagningar kommer att turas om att ha öppet på lördagar. Först ut är Hisingen som lördagen den 28 oktober har öppet mellan 10‒15.

‒ Då kan man göra bokade besök hos barnmorska, kurator eller psykolog. Men det finns också möjligt att ”slinka in” för rådgivning, få akutpiller, göra en testning för sexuellt överförbara sjukdomar och träffa en kurator eller psykolog, säger Eva-Carin Jeppsson, enhetschef på Ungdomsmottagningen Hisingen.