När ett barn får ont i magen kan det ha både fysiska, psykiska och sociala orsaker. Kropp och själ hänger ihop – det är grundtanken bakom landets första kombinerade medicin- och psykiatrimottagning för barn. På onsdagen invigs barn- och ungdomsspecialistentrum i Angered - en del av en större satsning på att tillgodose det stora vårdbehovet i de nordöstra stadsdelarna.

Den nya mottagningen vänder sig i första hand till barn och ungdomar i Nordost som drabbas av medicinska eller psykiska symptom. Här träffar de personal som har kompetens inom både barnmedicin och barnpsykiatri.

Stark press bakom enkel åkomma

– Vår inriktning är att ta ett helhetsgrepp och se till både kropp och själ. Smärta kan vara ett symptom som kräver en mer komplex behandling. Fetma, som är ett av dagens stora hälsoproblem, handlar inte bara om ätande. Det finns mycket annat som ligger bakom, säger Lars Gelander, överläkare och verksamhetschef för Barn- och ungdomsspecialistcentrum.

Sambandet mellan medicinska och psykiska faktorer är särskilt tydlig när det gäller behandling av barn. En så enkel åkomma som förstoppning kan ha sin förklaring i att familjen befinner sig i en stressituation.

– Det visar sig vara ganska vanligt att föräldrarna lever under stark press, de kanske måste flytta, är arbetslösa eller väntar på uppehållstillstånd, säger Lars Gelander.

”Ofta ställs diagnosen för sent”

Arbetet på mottagningen organiseras i team bestående av specialister inom medicin, psykiatri, psykologi och omvårdnad. Man kommer aktivt att samarbeta med förskola, skola och socialtjänst för att tidigt uppmärksamma barn som behöver hjälp. Inte minst gäller det olika neuropsykiatriska problem, till exempel ADHD.

– Ofta ställs diagnosen för sent – insatser behöver göras innan barnen misslyckas i skolan. Koncentrationssvårigheterna kan också bero på något annat, det kan ibland vara svårt att skilja posttraumatisk stress från ADHD, säger Lars Gelander.

Samarbete sker också inom ramen för Västbus, som är ett regionalt samverkansprojekt för barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Tills vidare huserar Barn- och ungdomsspecialistcentrum på Triörgatan intill Angereds Torg.

Flyttar in på Angereds Närsjukhus 2011

Så småningom kommer mottagningen att bli en del av nya Angereds Närsjukhus som beräknas stå klart 2011. Onsdagen den 29 oktober invigs den kombinerade barnmedicin- och barnpsykiatrimottagningen av regionstyrelsens ordförande Roland Andersson.

Samtidigt invigs Medicinmottagningen som är utformad för att diagnostisera och behandla de livsstilsrelaterade sjukdomar som är utbredda i Nordost – hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och lungsjukdomar.