Äldre i väster kan prata med Eva. För fem år sedan började Eva Ödman med uppsökande psykologhjälp bland äldre i Tynnered. Senare har även Älvsborg och öarna tillkommit. Nu kan hon se tillbaka på unika erfarenheter. "Jag vet ingen annan som jobbat på det här sättet", säger hon.

Eva Ödman har lång och gedigen erfarenhet av psykologarbete inom Göteborgs Stad. Sedan 1974 har hon mött och lyssnat på massor av människor – ofta barn och ungdomar eftersom hon länge tjänstgjort som skol- och förskolepsykolog.

En kurs på psykologiska institutionen i gerontologi (vetenskapen om åldrandet) ledde 2004 till ett PM om att utveckla psykologsamtal för äldre, och så småningom fick Eva stöd att realisera sina tankar i Tynnered.

Tio timmar i veckan
– Vi kom igång alldeles innan jul 2006 och trodde nog inte att det skulle ringa så många – jag tänkte att äldre kanske inte visste vad man skulle använda en psykolog till. Men det gjorde de – och det var väldigt många som hörde av sig, minns Eva Ödman från den första tiden.

I början handlade det om fem timmar i veckan, senare fördubblades Evas samtalstid med de äldre till tio timmar i veckan. Med bas på psykologenheten Väster arbetar Eva Ödman, idag utöver äldresamtalen, även som konsult och handledare inom äldreomsorgen i Askim-Frölunda-Högsbo och inom förskolorna i Frölunda och Högsbo.

All behöver bekräftelse och värme
– Jag tror att det varit bra att jobba med barn och gamla parallellt. Konstigt nog är det inte så stor skillnad – vi har våra primära behov som bekräftelse och värme oavsett ålder.

– När jag möter äldre, som kanske haft en bedrövlig barndom, kan de ofta också påminna sig någon som gav dem ljus och hopp. Det har stärkt mig i tanken om hur viktiga andra människor är för barn. Då tänker jag: kanske kan man själv kan vara den där personen som bekräftar ett barn.

Sedan starten för fem år sedan har Eva Ödman haft regelbundna psykologsamtal med närmare 70 personer. I somliga kontakter har det räckt med ett par möten – för andra har det handlat om en lång rad samtal.

– I snitt skulle jag tro att det handlat om mellan fem och åtta samtal per person. Och min känsla att flertalet varit mellan 75 och 85 år gamla, men några har till och med fyllt 90. Ett kriterium har varit att de är klara i huvudet – jag har inte kompetensen att möta folk som är demenssjuka och förvirrade.

Vilka problem är det de gamla vill prata om?
– Många har drabbats av förluster av olika slag. Det kan handla om:
# Anhörigproblematik. Egna barn som blivit sjuka eller kanske gått bort i cancer, eller omkommit i olyckor.
# Sorg efter anhöriga, och vänner som avlidit.
# Egen försämrad hälsa, och förlust av förmågor man tidigare haft.
# Familjeproblematik – konflikter inom familjen. Inte sällan kring ekonomi.
# Ensamhet och isolering.
# Nedstämdhet och oro.

– Av dem som hört av sig till mig är kvinnorna i majoritet, men jag har också haft kontakt med ett antal män. Jag minns särskilt en som sa: ”Det här trodde jag aldrig att jag skulle göra, men det har varit skönt att få prata med någon utomstående.”

Flera uppsökande verksamheter
”Prata med Eva” är en tjänst som har sina paralleller i ”Fixar-Tony” och ”Mat-Ingela” – alla kommer de till gamla människors stöd i deras egen hemmiljö. Tony kanske byter en glödlampa, Ingela kan laga en god lunch – och Eva tar sig tid att lyssna när livet känns svårt och orättvist.

– Vi är nog fortfarande mest kända i Tynnered där allt startade, men information om mig finns på Träffpunkterna, vårdcentralerna och apoteken – dessutom finns jag med i en tidning som går ut till alla seniorer i västra Göteborg, säger Eva Ödman.

Och Eva Ödman får ofta bevis för den uppskattning hennes besök haft, och fortfarande har. Mer än en gång har hon fått höra: ”Du är den enda jag kan prata med det här om”.

Under fem år har Tynnered och Västra Göteborg erbjudit den hittills unika tjänsten ”Prata med Eva” – kanske finns det andra stadsdelar som vill ta efter? Eva pratar gärna med er också.