"En stor drivkraft att lyfta vårt område", Nu sker en unik satsning på forskning i förvaltningen för funktionsstöd. Syftet är att lyfta fram funktionshinderområdet som ofta får mindre uppmärksamhet och hamnar efter i nationella satsningar.

Camilla Blomqvist, direktör på förvaltningen för funktionsstöd.

– Vi som är en stor förvaltning vill vara med och bidra till kunskapsutvecklingen. Det finns inte så mycket forskning och systematiserad kunskap när det gäller funktionshinderområdet, säger Camilla Blomqvist, förvaltningsdirektör.

Mitt ute i verkligheten

Satsningen innebär bland annat att man genom att anställa en forskare får en möjlighet att jobba med långsiktig forskning i kombination med att man tar till vara den kunskap som redan finns i verksamheterna och kan fånga in och sprida den vidare.

– Som forskare jobbar du oftast på ett universitet men på den här tjänsten är man mitt ute i verkligheten där allt arbete pågår och kan hitta kunskapen i vardagen. Forskning tar tid och behöver kompletteras med det kunnande som redan finns, säger Camilla Blomqvist.

Alla kan nominera förslag

I satsningen ingår också en plattform där alla i förvaltningen kan nominera förslag på sådant som man ser behov av att utveckla i verksamheterna. Där finns både kompetens och resurser att välja ut rätt områden och därefter kunna förverkliga de bästa idéerna.

Genom att forskaren deltar i arbetet vill man öka kunskapen om hur det ser ut i verksamheterna – vad fungerar bra? Går det att öka delaktighet och självständighet bland brukare och hyresgäster?

Camilla Blomqvist har själv disputerat och satsningen på forskning ligger henne extra varmt om hjärtat.

”Vi måste se till att det finns bra kunskap”

– När jag sökte och fick tjänsten som direktör var en stor drivkraft att lyfta vårt område som ofta hamnar lite i bakvattnet och inte får del av lika stora nationella satsningar som görs inom andra områden.

Något som hon menar är konstigt med tanke på att man är den enda offentliga verksamhet som ger insatser till människor under ett helt liv.

– Det är klart att vi måste se till att det finns bra kunskap, säger Camilla Blomqvist.

Foto: Lo Birgersson