På Mellangatan i Haga invigs på fredagen Järntorgsmottagningen - ett nytt sätt att möta och behandla vuxna narkotikamissbrukare. Här samverkar socialtjänst, sjukvård och kriminalvård på samma ställe.

– Vi tror att det är nödvändigt att sitta ihop, vinsterna med att sitta i samma lokaler och möta klienterna är mycket stora, säger Eva Karlefjärd, enhetschef vid Cityenheten i Göteborg.

Har fått springa runt

Det unika med mottagningen är att flera myndigheter samlas under ett tak vilket gör det lättare för klienterna att snabbare få rätt hjälp.

– Det är helt nytt att flera myndigheter samverkar på plats kring den här målgruppen i Göteborg, säger Eva Karlefjärd. Tidigare har klienterna fått springa runt till flera mottagningar och myndigheter för att få hjälp.

– Tidigare blev det ofta långa remissförfaranden. Nu kan man komma upp direkt från gatan, eller ringa en dag och få komma nästa.

Fler söker behandling

Järntorgsmottagningen är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till personer över 20 år med narkotika- eller blandmissbruk. Den öppnade i praktiken redan i april och det nya arbetssättet har lett till att betydligt fler klienter än tidigare söker behandling.

– Det har kommit runt 100 klienter i månaden, ett helt annat flöde än tidigare, säger Eva Karlefjärd.

På Järntorgsmottagningen arbetar totalt 13 personer, bland andra två socionomer från kriminalvården, tre socialsekreterare från socialtjänsten, en läkare, fyra sjuksköterskor samt en psykolog från sjukvården.

Mottagningen ligger i samma hus som narkotikapolikliniken, Linnéteamet samt mödra- och barnhälsovården i Haga.