Flera vinster. I Göteborgs Stad finns ett assistansteam inom personlig assistans som utgår från Västra Frölunda. De tio medarbetarna bistår med dubbelassistans och utför punktinsatser. Det har visat sig vara en framgångsrik satsning.

Läs också: “Personlig assistans är en stor trygghet”

– Det är en jättebra grupp, jag skulle säga att det är ett dream team, säger Jeanette Rawling, enhetschef för enhet 9 och assistansteamet.

Assistansteamet startade för ungefär ett år sedan på enhet 9 i Västra Frölunda.

– Vi hade en diskussion i slutet av 2021 och början av 2022 i ledningsgruppen. Det kom många nya beslut om assistans vilket innebar att vi behövde många punktinsatser. De är svåra att bemanna, det blir lite tid men många personaltimmar som går åt, berättar Jeanette Rawling.

Arbetar över hela Göteborg

Då föddes tanken på att starta ett assistansteam för att kunna använda resurserna bättre. Teamet arbetar över hela Göteborgs Stad.

– Vi bistår hemma hos assistentanvändarna vid dubbelassistans, men utför också punktinsatser, till exempel att hjälpa någon att lägga sig på kvällen, säger Charlotte Svensson, personlig assistent i teamet, som varit med sedan starten.

– Vi täcker också upp eventuell frånvaro om någon personlig assistent är sjuk, inflikar Monica Plåt, stödpedagog.

Vad betyder assistansteamet för verksamheten?

– Vi har tagit tillbaka insatser som vi köpt av hemtjänsten. Vi hjälper till i nya ärenden där det är svårt att verkställa på grund av beslutens utformning. Man kan till exempel bli beviljad 10 minuter dubbelassistans fem gånger på en dag, vilket blir svårt att bemanna och påverkar budgeten. Jag har bara fått positiv feedback från assistansanvändarna om teamet, säger Jeanette Rawling.

– Vi är tio i assistansteamet i dag och det innebär att det högst är tio olika personer som kommer och gör dubbelassistans hos en assistansanvändare. Förut kunde de ha hemtjänst, vilket kunde innebära betydligt fler personer på en månad. Det händer inte nu, utan det är kontinuitet och det är en av fördelarna, säger Charlotte Svensson.

Ett unikt pilotprojekt

Alla medarbetarna är med i processen och utvecklar teamet. Charlotte Svensson beskriver det som ett unikt pilotprojekt och tycker också att teamet i sig är unikt.

– Vi är i olika åldrar och har en stor kompetens inom teamet. De flesta har arbetat länge, utom några ungdomar som vi verkligen har stor nytta av. Det är aldrig några problem, vi hjälps åt och ställer upp för varandra, man känner en trygghet när man är på jobbet, säger Charlotte Svensson.

Ingen dag är den andra lik

Matilda Rawling håller med om att personalgruppen är toppen. Hon tillhör de yngre och har jobbat i teamet sedan oktober 2022. Assistansanvändarna är från ett år och uppåt och har olika behov.

– Det är jättekul att jobba i teamet, att träffa olika människor, hjälpa till och göra deras liv bättre. Ingen dag är den andra lik och det tycker jag är väldigt bra.

Hur ser det ut framåt för teamet?

– Den första oktober kommer de nya arbetstidsreglerna från EU vilket kommer att påverka assistansen i väldigt hög grad. Vi kommer att få lägga arbetspassen och jourtiden annorlunda. Det kommer att behövas mycket mer punktinsatser från teamet och då behöver vi bli fler i teamet, säger Jeanette Rawling.

Enhet 9 och assistansteamet har en stor lokal där de bland annat kan ha utbildningar i hjärt-lungräddning. På bilden Noelia Vergara, Rita Jaque och Marjan Mohammadi i teamet. De instrueras av Anders Bohlin, personlig assistent och just den här dagen på permission från militärövningen Aurora 23. Foto: Petra Lundgren