Helhetssyn ger en bättre start. Under året väntas 500 ensamkommande barn till Göteborg. För att ge dem ett optimalt mottagande går nu Göteborgs Stad samman med åtta idéburna organisationer i ett unikt samarbete.

Allt fler ensamkommande barn anvisas till Göteborg – bara under 2015 väntas ytterligare 500 barn till staden. I takt med att barnen blir fler ökar också behovet av boende och omsorg.

Mot den bakgrunden samlas nu Göteborgs Stad och åtta idéburna föreningar kring ett unikt samarbete. Allt för att ge de ensamkommande barnen bästa möjliga start i Göteborg.

Det femåriga avtalet kombinerar fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd och arbetsträning med ett tryggt boende.
– Genom den idéburna sektorns unika sociala engagemang och nätverk kan vi erbjuda en helhet för barnen. Vi kan ge dem trygga hem kombinerat med till exempel stödfamiljer, möjlighet till praktik och arbetsträning, stöd av psykologer och fritidsaktiviteter säger Veronica Morales som är verksamhetschef på Social resursförvaltning.

De åtta organisationerna som nu ingår i ett partnerskap med Göteborgs Stad är: Bräcke Diakoni, Rädda Barnen, Röda korset, Räddningsmissionen, Individuell Människohjälp, Skyddsvärnet i Göteborg och Reningsborg.
Målgruppen är barn och ungdomar mellan 13 och 20 år.