Nu har ett antal personalgrupper inom vård och omsorg i Göteborg fått möjlighet att boka tid för vaccinering, utifrån lokalkapacitet och antal tillgängliga tider. Förhoppningen är att snart kunna skicka ut erbjudandet till alla berörda medarbetare.

— Det känns väldigt bra att äntligen vara igång och kunna erbjuda vaccin till de som arbetar nära riskgrupper i våra verksamheter. Med hjälp av vaccinet kan vi undvika att själva bli allvarligt sjuka och samtidigt bidra till att minska smittan både i verksamheterna och samhället i stort, säger Maria Terins, projektledare vaccinsamordningen på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Medarbetare som arbetar nära boende och omsorgstagare tillhör de grupper som erbjuds vaccinering först enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. Vaccineringen är frivillig och kostnadsfri. Den genomförs av upphandlade aktörer i flera lokaler runt om i Göteborg.