Visades upp på minimässa. Välfärdsteknik har varit ett hett ämne i många år, men det tar tid att införa ny teknik i stora offentliga verksamheter. Nu är dock mycket på gång vilket visade sig på ett möte för alla Göteborgs Stads chefer inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

En interaktiv skärm som teckenspråkiga och personal kan använda för att kommunicera bättre, en app med bildstöd som är anpassat för varje brukare och en annan som hjälper unga på stödboende att följa sina individuella behandlingsplaner. Det är några av de innovationer som visades upp på ett månadsmöte som hölls på Dalheimers Hus i förra veckan.

Temat för mötet var hur nya lösningar inom digitalisering och välfärdsteknik kan användas för att öka delaktighet, självständighet och effektivisera arbetet inom individ- och familjeomsorg och funktionshinder.

”Många steg framåt”
– Det finns hur mycket teknik som helst, så det är inte det som saknas. Det som gör att det tar tid att implementera är att det finns många lagar och regler att ta hänsyn till och stora personalgrupper som behöver utbildas. Plus att vi måste se till så att det blir bra för brukarna. Men vi har tagit väldigt många steg framåt jämfört med för bara några år sedan, säger Anna-Lena Grahn som är verksamhetsutvecklare för sektorn individ- och familjeomsorg samt funktionshinder i stadsdelen Örgryte-Härlanda.

Bland projekten som visades upp på minimässan fanns bland annat en interaktiv skärm som provats på ett boende i Örgryte-Härlanda. Brukarna på boende – och de flesta i personalen – är teckenspråkiga och har funktionsnedsättningar, och med hjälp av skärmen har brukarna bland annat kunna boka in olika aktiviteter.

– De har testat skärmen i ett halvår och tycker att det fungerat bra. Skärmen har lett till ökad delaktighet, och en nyttig kompetensutveckling för personalen, säger Anna-Lena Grahn.

Appar som stöd i vardagen
Dessutom visade Västra Hisingen sitt arbete med en app som heter Widget Go och som används på dagliga verksamheter och boenden för att skapa bildstöd som ska hjälpa brukare att hantera situationer i sitt dagliga liv. En annan app, som skapats av Norra Hisingen för att stötta ungdomar på HVB-hem och stödboenden, presenterades också. Genom appen bryts stora och allmänt hållna mål som att ”lära sig sköta ett eget boende” ner i mer konkreta delmål.

Med på minimässan fanns också teknikcoacher från stadsdelarna Norra Hisingen och Östra Göteborg, som bland annat berättade om hur de coachar sina kolleger att lära sig den nya tekniken.

– Utbildning av chefer och medarbetare är viktigt för att driva införandet av välfärdsteknik framåt, säger Anna-Lena Grahn.

Foto: Jonas Eskilsson