Överläkare och primärvårdschef förklarar varför. Sköra äldre med covid-19 mår ofta dåligt av den förflyttning som transport till sjukhus innebär och mår bättre av att vårdas i hemmiljö än på sjukhus. ”Det är en stor påfrestning att bli flyttad på bår och bli körd till sjukhus med ambulans”, säger Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Vi vet att förflyttningar kan vara det som tippar en över kanten, att man faktiskt dör för att man inte klarar av det, säger Maria Taranger.

Hon är överläkare och verksamhetschef för medicin, geriatrik och akutmottagning Östra på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I över tio år har hon arbetat för att sköra äldre ska slippa åka till sjukhus för att träffa läkare och få en medicinsk bedömning. Hon anser att de äldre får bäst vård i hemmet och det gäller inte minst under covid-19-pandemin.

– För de sköra äldre är det i första hand primärvårdens läkare som ska komma ut, göra en bedömning och se till att det finns en bra plan.

Mer läkartid på äldreboenden

Henrietta Arwin, primärvårdschef för Närhälsan i Partille, Härryda, Mölndal och Västra Göteborg.

Henrietta Arwin, primärvårdschef för Närhälsan i Partille, Härryda, Mölndal och Västra Göteborg, delar Maria Tarangers uppfattning om vård i hemmiljö.

– Vi har jobbat mer intensivt och haft mer läkartid på äldreboenden under de senaste månaderna, det gäller för hela Göteborg, säger hon.

Gett vård utanför sjukhusen

Under covid-19-pandemin har primärvården och sjukhuset börjat samarbeta mer aktivt än tidigare och hjälpts åt på ett annat sätt. Sjukhusen har mobila team att skicka ut och den kapaciteten har dubblats under covid-19.

– Vi är glada och stolta att vi tillsammans med primärvården och kommunen under covid-19-pandemin har hjälpt så många sköra äldre att få en bra vård utanför sjukhusen. Vi är övertygade om att det också gjort att fler överlevt sin covid och att de som inte överlevt fått ett värdigare och bättre slut med symtomlindring, säger Maria Taranger.

“Alla får inte svår covid”

Henrietta Arwin förklarar att läkare gör en individuell bedömning av varje boende.

– Bara för att individen bor på äldreboende betyder det inte att hen inte skulle vara föremål för behandling på sjukhus. Men vi vet också att många som bor på äldreboende är så pass sköra att de far illa i en ny okänd miljö på sjukhus. Man ska också veta att de flesta av dem som får covid-19 på äldreboende faktiskt överlever. Alla får inte svår covid, inte ens bland äldre äldre, säger hon.

Läkemedel i stället för syrgas

Intensivvård för sköra äldre med kroniska sjukdomar är en tuff påfrestning för kroppen.

– Det är inget alternativ för den här gruppen. De överlever inte, de kommer inte ur respiratorn, de dör i den till ingen nytta. Det är ovärdig vård. Det är också tveksamt om syrgas är det som får en person att överleva covid-19. Syrgas är heller inget bra sätt att lindra andnöd vid livets slut. Det finns det däremot studier på och där lindrar man bäst med läkemedel, morfin i första hand, säger Maria Taranger.

Äldreboenden har inte syrgas eftersom det kräver medicinsk utbildad personal och en läkare ska ha godkänt att patienten ska få syrgas. Syrgasbehandlingen som ges på sjukhus är kraftfull och är inte ens möjlig att ge på en vårdcentral.

– Uppmärksamheten i media har skapat en oro bland personalen att de inte gör rätt ute på äldreboendena. Så det har varit viktigt med ett bra samarbete med sjukvården för att göra personalen trygg, säger Anette Johannesson, avdelningschef äldre, hälso- och sjukvård vid stadsledningskontoret.