20 sjuksköterskor får rutinerade mentorer. Pensionsavgångarna bland Göteborgs Stads hälso- och sjukvårdspersonal tar fart på allvar de kommande åren. Närmare 70 nya sjuksköterskor kommer att behöva nyanställas varje år. För att ta vara på de erfarna sjuksköterskornas rutin och underlätta för de nya inleder staden nu ett generationsväxlingsprojekt som förhoppningsvis kan bli en förebild även för andra branscher.

– Det är inte särskilt svårt att få jobb som sjuksköterska just nu, så konkurrensen bland arbetsgivarna är stenhård, säger Margrét Gudmundsdottir, projektledare för det generationsväxlingsprojekt som drar igång den här veckan.

20 nyutexaminerade sjuksköterskor börjar nu en anställning som i första skedet sträcker sig till sista augusti i år, men där utsikterna för fortsatt anställning ser väldigt goda ut. Fram tills dess har de nämligen fått prova på att arbeta inom hemsjukvården, på ett äldreboende och inom funktionshinderområdet, med extra stöttning av rutinerade handledare på respektive arbetsplats.

Effektiv överföring av kompetens
– Vi har väldigt många duktiga medarbetare som har jobbat inom den kommunala vården i många år och samlat på sig mycket värdefull kunskap, och det är den vi måste bli bättre på att fånga upp och snabbt föra över till våra nyanställda, säger Margrét Gudmundsdottir.

Men det handlar inte bara om att en stor del av den befintliga, rutinerade arbetskraften börjar närma sig pensionsåldern, utan lika mycket om att den kommunala vårdformen i sig själv är så speciell att den också kräver en speciell introduktion.

– Det är väldigt mycket ensamarbete för den som jobbar inom den kommunala hälso- och sjukvården. På ett sjukhus har man i regel nära tillgång till läkare och annan expertis, men inom till exempel hemsjukvården är det ofta sjuksköterskan som själv måste fatta snabba och drastiska beslut om olika vårdinsatser, så att ha gott om rutin är nästan en förutsättning för yrket, säger Margrét Gudmundsdottir.

Arbetssättet ska bli standard
Just därför har man i Generationsväxlingsprojektet valt att bara anställa helt nyutexaminerade sjuksköterskor! Det ingår nämligen i projektets syfte att se om man med ett aktivt introduktionsarbete, med mentorer och återkommande möten med projektledarna, kan skapa förutsättningar för nyanställda att relativt snabbt få den kompetens som annars tagit många år att skaffa sig på egen hand.

– Projektet följs av en forskare som ska utvärdera hur vi lyckas och förhoppningsvis blir arbetssättet överförbart även till andra yrkeskategorier i kommunen, säger Margrét Gudmundsdottir.

Målet är i alla fall att det här modellen för att introducera nyanställda ska bli standard för den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborg från och med 2014.