Utgår från nationell värdegrund. Äldre göteborgare får vara med och planera hur det stöd de behöver ska utformas, personal som gör hembesök ska visa tjänstelegitimation och blir personalen försenad till ett besök ska man få besked om detta. Det är en del av innebörden i de värdighetsgarantier som kommunfullmäktige beslutade om i förra veckan. Garantierna börjar gälla direkt i hela Göteborgs Stad.

– Garantierna ska göra det tydligare för både äldre och medarbetare vad som förväntas av äldreomsorgen, säger Charlotte Nyberg, projektledare för införandet av värdighetsgarantierna i Göteborgs Stad.

Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. De har tagits fram i dialog med politiker, fokusgrupper med äldre och intervjuer med medarbetare i Göteborgs Stad.

Om garantierna inte uppfylls kan de äldre lämna synpunkter. Garantierna innebär ingen rätt till ekonomisk kompensation, men verksamheten ska omgående rätta till det som brustit.