Teori och praktik möts på Mötesplats Äldreomsorg. Nya tankar och nya perspektiv är nödvändiga för att utveckla vården och omsorgen om våra äldre. Därför arrangeras för femte gången en mässa för personal, politiker, anhörigföreningar, pensionärsråd, studenter och till och med hundar som jobbar inom äldreomsorgen, för att de ska mötas och lära av varandra.

– Det är en ren slump, men samtidigt som vi arrangerar Mötesplats Äldreomsorg på Svenska mässan så hålls Gymnasiedagarna vägg i vägg. Vi kommer att ha en öppen passage emellan så att ungdomarna som funderar på vad de ska välja för utbildning kan komma in till oss och se att de behövs och att äldreomsorgen är en intressant bransch att jobba inom, säger Helene Karatas, samordnare för anhörigstöd i Göteborgs Stad.

Möten över generationerna är dessutom en av programpunkterna under mässan Mötesplats Äldreomsorg som arrangeras under två dagar, med start på onsdag den här veckan. Med hjälp av bland annat en teaterförställning kommer SDF Centrum att visa besökarna hur unga och äldre ömsesidigt kan berika och lära av varandra.

Motverkar fördomar
Dessutom kommer 31 andra seminarier att avhandla alltifrån hur modern IT-teknik kan hjälpa både personal och vårdtagare inom äldreomsorgen, till vilka föreställningar och normer det är som gör att ålderdomen ofta felaktigt uppfattas som både asexuell och kärlekslös.

– Mötesplats Äldreomsorg är framförallt till för att personalen ska få tillfälle att träffa kollegor från andra verksamheter runt om i Göteborgsregionen och inspireras av varandras idéer och arbetssätt, samtidigt som man kan få upp ögonen för alla nya praktiska verktyg som kan förenkla arbetet i vardagen, säger Helene Karatas.

Det är femte gången som Mötesplats Äldreomsorg arrangeras och den här gången är det kommunerna Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum, Lilla Edet och Öckerö som tillsammans med Göteborgsregionen, GR, står bakom evenemanget.

Lockar fram minnen
Äldreomsorgen i Lerum kommer bland annat att hålla ett seminarium om så kallad sinnesstimulering med reminiscens-metoden, vilket innebär att man samarbetar med biblioteket för att ta fram ”minnessaker”, litteratur och musik som stimulerar minnen från förr.

På ett annat seminarium kommer besökarna att möta en livs levande vårdhund som till vardags jobbar med flit och glädje på ett äldreboende i Härryda. Arbetsuppgifterna består dels av frikostigt erbjudande av lurvig taktil beröring, men också att hålla ett par extra vaksamma ögon och öron på om någon faller eller på annat sätt är i akut behov av hjälp.

Systemet kollapsar utan anhöriga
Göteborgs kommun står bakom en rad seminarier och utställningar på mässan, bland annat om arbetet med att stärka och stötta alla anhöriga som gör en stor insats inom vård och omsorg. I en nationell undersökning som Socialstyrelsen gjorde 2012 kom man fram till att var femte vuxen över 18 år är en anhörig som ger stöd till en anhörig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

– Det är 1,3 miljoner personer, varav 900 000 samtidigt förvärvsarbetar, som gör en enorm insats. Om de plötsligt skulle ge upp skulle systemet kollapsa inom ett dygn, säger Helene Karatas, som själv varit med och byggt upp NAG, nätverket för anhörigstöd i Göteborg, vars verksamhet presenteras under ett seminarium.

Mötesplats Äldreomsorg arrangeras på Svenska mässan 9 och 10 oktober .