Högt nöjd-index år efter år. Högst betyg får trygghetslarmet. Lägst får aktiviteterna. Men på det stora hela är de flesta av Göteborgs vårdtagare nöjda med hemtjänstens service. Det visar resultatet av en ny enkät bland 3.837 personer från olika delar av staden.

Sedan 2003, med undantag för förra året, har Göteborgs Stad årligen frågat vårdtagarna inom Göteborgs Stad hur de upplever att hemtjänsten fungerar. Resultatet presenteras i ett så kallat nöjd-kund-index (NKI), både i form av en helhetsbedömning och utifrån enskilda kvalitetsfaktorer.

Bra sammanlagt resultat
I år landade helhetsbedömningen på siffran 79. Med enbart små variationer är det i princip samma nivå som siffran har legat på sedan undersökningen startade. Senaste NKI var 78.

−Det är ett mycket bra resultat och ger en bild av att de som använder hemtjänsten är mycket nöjda, säger Jonas Kinnander, chef för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

−Men även det som är bra kan bli bättre. Framför allt frågar vi oss varför nöjdheten ligger på samma nivå år efter år och inte ökar, med tanke på att vi har genomfört flera förbättringar.

Aktiviteterna får lägst betyg
Bland de förbättringarna märks satsningar på maten och på sociala aktiviteter och utevistelser. Ändå är just aktiviteter den enskilda kvalitetsfaktor som får lägst betyg, 62, av vårdtagarna.

−Att jobba med de här sakerna är ett prioriterat mål i kommunen och vi får jobba vidare med det. Det viktiga är inte bara att de äldre får komma ut, utan att de också får göra det tillsammans med andra, säger Jonas Kinnander.

Viktigt att uppleva trygghet
I topp ligger vårdtagarnas nöjdhet med trygghetslarmen, som får betyget 90. När det gäller den närliggande faktorn trygghet, som mer handlar om möjligheten att vid behov få ta på personal och att få hjälp av samma personer, har nöjdheten däremot minskat något för varje år.

−Den siffran får vi hålla koll på så att den inte fortsätter att dala. Om människor inte känner sig trygga med hemtjänsten kan det få konsekvenser för hela äldreomsorgen, bland annat i form av ett ökat behov av att bo på äldreboende, säger Jonas Kinnander.

Svarsfrekvensen låg på 54 procent
Hur nöjda vårdtagarna är skiljer sig också något mellan olika stadsdelar. Nöjdast är man i Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné och Askim-Frölunda-Högsbo (81). Lägst betyg får hemtjänsten i Lundby (72), näst lägst i Västra Hisingen (75).

Totalt delades 7.106 enkäter ut. 3.837 svar kom in, vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent.