Visas på mässa för unika behov. Hur talar man utan ett språk? På Leva & Fungera-mässan är det världspremiär för filmen Ett gott samspel om hur man kommunicerar med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

─ Det kan var en blinkning, en ryckning i axeln eller ett ljud. När jag pratar med mina barn måste jag vara 100 procent närvarande för att inte missa vad de försöker kommunicera, säger Louise Laanemets Åslund.

Hon är mamma till Widar, fem år, och Malte, sju år, som båda är på en tidig utvecklingsnivå och inte har något talat språk. Louise Laanemets Åslund är en av de anhöriga som medverkar i filmen Ett gott samspel som innehåller en guide för hur man kommunicerar med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

Behov av stöd
Filmen premiärvisas på Leva & fungera-mässan, där Göteborgs Stad Social resursförvaltning deltar, och är framtagen av Eldorado, ett centrum för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.

Rider på häst─ I vår verksamhet möter vi dagligen anhöriga och personal som behöver stöd i sitt samspel tillsammans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, säger musikterapeut Linn Johnels.

Det finns väldigt lite forskning om den här målgruppen rent generellt. På Eldorado har man därför, i samverkan med forskare Jakob Åsberg på Göteborgs universitet, gått igenom internationell forskning och beprövad erfarenhet för att utforma en samspelsguide. Därefter fick en pilotgrupp testa den.

─ Det har varit fantastisk att få på pränt vad det är jag gör varje dag. För rent intuitivt har jag och min man ju utvecklat sätt att kommunicera med barnen som fungerar. Det har varit väldigt skönt att få bekräftelse att man är på rätt väg, men också möjlighet att analysera vad vi kan göra bättre, säger Louise Laanemets Åslund.

Förväntan påverkar
Den del av guiden som kanske gett henne mest handlar om betydelsen av vänta och förvänta sig kommunikation.

─ Genom att utgå ifrån att barnen vill förmedla något och våga vara och vänta i nuet ger jag dem förutsättningar till samspel. Barnen behöver också att jag tyder, tolkar och bekräftar deras kommunikation.

Linn Johnels menar att guiden ger ett språk för att kunna prata om socialt samspel.

─ Det är viktigt att få ord på vad man gör för att kunna bli bättre och dela erfarenheter med varandra.

Louise Laanemets Åslund håller med.

─ Nu kan jag prata om det sociala samspelet med mina pojkars assistenter på ett sätt som ger dem bättre möjlighet att kommunicera, förstå och knyta an till mina barn.

Widar och Louise

Widar och Louise – ur filmen om Eldorado.