För att kulturen ska bli tillgänglig för alla, har Västra Götalandsregionens handikappkommitté och kulturnämnd tagit fram riktlinjer för hur utställningar och scenkonst ska beställas.

En förutsättning för tillgänglighet för personer med funktionshinder är att de kan ta del av information, komma in i byggnader och att kulturutbudet utformas på ett sätt som är tillgängligt.

Riktlinjer för utställningar

Nu finns riktlinjer för hur skyltar med punktskrift bör vara placerade och att minst hälften av föremålen på utställningen ska vara transformerade till taktila kopior eller får vidröras.

Utställningsmontrar måste planeras så att det är möjligt att komma intill med rullstol och de får inte vara för höga, det ska finnas fria ytor att passera på minst 1.8 meter och det är lämpligt om det finns möjlighet att ordna teckentolkade och personligt syntolkade guidade visningar.

Riktlinjer för scenkonst

Det är lämpligt att ge tecken- och syntolkande föreställningar på fasta regelbundna tider.

Det ska alltid finnas hörselteknisk utrustning vid alla föreställningar. Dessutom bör Västra Götalandsregionen beställa minst en förställning på lätt svenska varje år.