Avlastar sjuksköterskornas arbete. Det är tufft att få tiden att räcka till inom vården. Nu tillsätter stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg en egen receptarie på prov för att minska ned medicindelningstiden för sjuksköterskorna och förbättra kvaliteten.

– Vi gör detta för att förbättra vår kvalitet. Vår bedömning är att det kommer att minska ned vår avvikelsehantering och säkerställa att patienterna får rätt medicin. Dessutom kommer det att frigöra mycket tid för sjuksköterskorna att arbeta med det specifika omvårdnadsansvaret”, säger Lena Rosell, områdeschef för hälso- och sjukvården i Västra Göteborg och verksamhetschef

Toftaåsens äldrecenter först ut att prova receptarie

Första anläggningen som får en receptarie är Toftaåsens äldrecenter, ett så kallat korttidsboende för äldre. Centret, som ligger nära Frölunda torg, tar emot patienter som är utskrivningsklara från slutenvården på exempelvis Sahlgrenska universitetssjukhuset men fortsatt inte tillräckligt återställda för att skickas till hemmet.

Många av patienterna har sjukdomar som gör att hanteringen av medicin tar mycket tid vid anläggningen.

– För Toftaåsen innebär den här satsningen en stor avlastning för sjuksköterskorna. Det är inte vanligt att sjuksköterskor får spendera så mycket tid med att hantera mediciner som här. Nu kommer de att få mer tid över att arbeta i själva vården vilket är oerhört positivt, säger Lena Rosell.

Lena Rosell har stora förhoppningar på satsningen, som pågår under sex månader.

– Vid sidan av att vi minskar ned medicindelningstiden så förbättrar vi det viktigaste faktorn – kvalitet. Om testet faller rätt ut är receptarie en framtidsroll inom sjukvården, säger Lena Rosell.

Stort intresse för att söka tjänsten

Toftaåsens äldrecenter hade inte svårt att hitta rätt kandidat även om själva arbetet är unikt. Det fanns ett mycket stort intresse och söktrycket var stort.

– Det var väldigt många som sökte jobbet vilket var en oerhört positiv överraskning, säger Lena Rosell.

Om den nya satsningen är framgångsrik räknar Lena Rosell med att arbetet som receptarie blir vanligare runt om i vården.