Färre är nöjda med sitt äldreboende. Enligt Socialstyrelsens årliga brukarundersökning har antalet nöjda hyresgäster på Västra Hisingens äldreboenden minskat med tolv procent. Det är en av det största sänkningarna i Göteborg. Men verkligheten bakom siffran är inte ensidig.

Daniel Puš, områdeschef för äldreomsorgen i Västra Hisingen.

Jämfört med förra årets brukarenkät från Socialstyrelsen har Västra Hisingen 12 procentenheter färre nöjda brukare på sina äldreboenden. Stadsdelen hade dock en god utgångspunkt med höga siffror året innan.

– Det gör att årets resultat med 78 procent nöjda brukare ändå ligger över genomsnittet i Göteborg, vilket är på 77 procent, säger Daniel Puš, områdeschef för äldreomsorgen i Västra Hisingen.

Siffrorna är ännu färska och Daniel Puš vill invänta analyser från sina enhetschefer. Men redan nu har han en teori om orsaken till den kraftiga minskningen.

– Vi har många äldreboenden som har fått höga siffror, två är till och med de bland de högsta i landet med 100 respektive 91 procent nöjda brukare. Det nationella snittet är 81 procent. Men vi har också två boenden som fått markant lägre resultat. Det har dragit ner den allmänna siffran.

Långvarig vakans
De två äldreboendena ligger bredvid varandra och har haft en problematisk ledarsituation som började för ungefär ett år sedan.

– Vi har inte haft ett närvarande ledarskap. En av enhetscheferna slutade och det tog tid att tillsätta vakansen. Under tiden fick den andra enhetschefen, som var nyanställd, täcka upp och ansvara för båda boendena. Det har påverkat verksamheten och syns nu i enkätens resultat.

Sedan februari är två enhetschefer på plats fullt ut och ledningen av båda boendena har stabiliserats.

Daniel Puš tycker Västra Hisingens minskning visar på vikten av att noggrant analysera enkätens siffror innan man sätter in åtgärder. Han ser undersökningen som ett viktigt verktyg i ett ständig pågående förbättringsarbete.

– Vi tar till oss alla resultat. Både bra och dåliga. Vi gläds över att ha fått högst siffror i Göteborg på personalens bemötande vilket ger oss bra förutsättningar. Nu gäller det att kavla upp armarna och arbeta för att förbättra kring bland annat måltiderna, som vi fått låga omdömen om.

Utifrån enkätens resultat kommer stadsdelen även ordna dialogmöten med brukare och anhöriga för att komplettera bilden av hur de upplever äldreomsorgen.