Avsiktsförklaring om beredskapslager. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har skrivit under en avsiktsförklaring om att teckna samarbetsavtal om beredskapslager för skyddsutrustning. Avtalet tas fram under januari och ska gälla i tolv månader.

Under pandemin har samverkan skett på lokal, regional och nationell nivå för att säkra tillgången på skyddsutrustning, bland annat har Västra Götalandsregionen samverkat med regionens 49 kommuner.

För att fortsätta samarbetet har nu Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad skrivit på en gemensam avsiktsförklaring.

Långsiktig samverkan för beredskapslagring

– Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har haft ett bra samarbete, vilket har varit viktigt för att hantera utmaningarna under pandemin. Genom ett samarbetsavtal formaliserar vi det fortsatta samarbetet, säger Axel Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Under januari kommer tjänstemän från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen att ta fram ett samarbetsavtal som ska gälla i ett år.

– Samarbetet gynnar invånarna och båda organisationerna. Under avtalstiden ska förutsättningar för en långsiktig samverkan kring beredskapslagring av skyddsutrustning inom hela Västra Götaland utredas, säger Dan Åberg, ordförande i servicenämnden i Västra Götalandsregionen.