Enkät ger värdefulla svar. Hur smakar maten? Är du nöjd med bemötandet? Är det gemensamma utrymmet trivsamt? Under januari skickas en brukarenkät ut till alla som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende i Göteborg. Svaren är viktiga för att utveckla verksamheten, och Göteborgs Stad hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara.

Socialstyrelsen genomför en rikstäckande undersökning varje år för att undersöka hur äldre uppfattar kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden i både kommunal och privat regi. I dagarna når enkäten 10 600 personer i Göteborg som är över 65 år och har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende.

– Enkäten är på några sidor. Det går jättebra att ta hjälp av en anhörig för att fylla i den, säger Ann-Louise Östman, avdelningschef myndighet, förvaltningen för äldre samt vård och omsorg i Göteborgs Stad.

Påminns på faktura

Svarsfrekvensen gick ner förra året – kanske på grund av situationen med covid-19-pandemin – och i år vill förvaltningen höja siffran. På januarifakturan från Göteborgs Stad kommer brukarna att påminnas om vikten av att svara på enkäten och personalen bär med sig samma budskap i kontakt med brukare och dess anhöriga.

– Det här är vårt sätt att ta reda på vad brukare tycker om de insatser man får, och det är en bra möjlighet för brukare att lämna sina åsikter på ett samlat sätt. Svaren hjälper oss att utveckla vår verksamhet och ju fler som svarar desto bättre slutsatser kan vi dra.

20 mars sista svarsdag

Frågorna rör allt från bemötande och om hemtjänstpersonalen kommer på utsatt tid, till kvaliteten på den mat som serveras och trivseln i gemensamma utrymmet.

– Det är frågor om trygghet, förtroende och om upplevelsen av den hjälp man får, säger Ann-Louise Östman.

Det går att svara på enkäten från vecka 2 till 20 mars vecka 12. Frankerat kuvert medföljer enkäten.

Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av juni. Göteborgs Stad brukar redovisa resultatet för respektive boende med en affisch som visar hur nöjda brukarna är inom olika områden.

– På affischen berättar boendet också om pågående satsningar för att höja nöjdheten.

Webbenkät på flera språk

Undersökningen finns förutom som fysisk enkät också som webbenkät och kan där besvaras även på engelska, finska, arabiska, meänkieli, nordsamiska och lulesamiska.

Förra året svarade 58 procent av personer med hemtjänst och 40 procent av dem som bor på särskilt boende på brukarenkäten. 2019 var siffrorna 62 respektive 52 procent.