Kan ny teknik ge bättre nattsömn? Ett 20-tal äldre göteborgare med hemtjänst kan efter nyår välja att få tillsyn via webbkameror nattetid. Göteborg är en av tre kommuner som ska testa metoden på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet. Försöket ska sedan utvärderas.

Redan 2010 prövades tekniken inom Göteborgs stad. Då kunde ett tiotal äldre i Backa välja att få sin nattliga tillsyn via webbkamera. Erfarenheterna därifrån är enbart positiva.

Bara de som verkligen vill ha kommer att få kameror
– Vi hade fem kameror som användes hos äldre som oftast sov hela natten, sådana som vi bara brukade titta till. Försöket slog väldigt väl ut, omsorgstagarna upplevde att de stördes mycket mindre. Även anhöriga och nattpatrullen var jättepositiva, säger Ingrid Hedin, planeringsledare på hemtjänsten i Norra Hisingen.

Nattfrid heter projektet som drar igång efter årsskiftet. De 20 kamerorna ska finnas hemma hos äldre som beviljats tillsyn nattetid i tre stadsdelar: Angered, Norra Hisingen och Örgryte-Härlanda. Inga personer med demens är aktuella och bara de som verkligen vill ha kamerorna kommer att få dem.

Innan projektet startade inhämtades synpunkter från Datainspektionen och Socialstyrelsens etiska råd. Nattkamerorna spelar inte in någon film utan det är bara en så kallad titt-in-tillsyn.

Ökad valfrihet är tanken
På nätterna blir det bara nattpersonal vid en stadsdelsförvaltning respektive trygghetsjouren vid två stadsdelsförvaltningar som kan logga in på kamerorna. Ett fåtal nattpersonal får personliga inloggningar, så att man kan se vilka som varit inne och tittat och hur länge.

– Nattpersonal kommer att titta i kameran under en halv minut eller så, precis som man tittar in i rummet en stund. Och förutsättningen är att detta är frivilligt, att man kan avbryta sitt deltagande när som helst och att alla ska veta vad de tackar ja till, fortsätter Lars Nejstgaard, på Senior Göteborg vid stadsledningskontoret.

Tanken är att ge ökad valfrihet för brukarna, eftersom de exempelvis kan välja när och om de vill ha personligt besök eller titt-in-tillsyn med kamera under natten. Syftet är inte att spara personal och pengar, utan att de äldre ska få en tillsyn med högre kvalitet och med bättre nattsömn.

Slipper väckas i onödan
Förutom Göteborg ska Varberg och Järfälla testa metoden. Försöket ska pågå i max ett halvår, sedan ska det utvärderas, för Göteborgs del av FoU i Väst/GR. Utvärderingen ska belysa hur brukare, anhöriga och personal upplever kamerorna och även jämföra kostnaderna för nattpatrull med kostnaderna för virtuell tillsyn. En rapport ska vara klar hösten 2012.

Ingrid Hedin, som själv ingick i hemtjänstens nattpatrull när tekniken prövades i Backa, tycker att webbkameror är ett bra komplement.

– En del äldre ligger och väntar på att nattpatrullen ska komma. De behöver den mänskliga kontakten och kanske hjälp med att gå på toaletten. För dessa personer är webbkameror inget alternativ, säger hon.

Däremot är vinsten stor för äldre som väcks i onödan och kanske till och med blir skrämda av att någon smyger in i sovrummet.

– De är dessa personer som ska tillfrågas, och webbkameran måste vara deras eget val, säger Ingrid Hedin.