Westsamhuset vid Partihallarna byter i slutet av april namn till Tillfället. Då drar Göteborgs Stad igång nya verksamheter och socialt boende i det gamla hotellet som byggts om för 30 miljoner kronor. 150 nya Altboplatser väntas också tas i bruk i höst.

De två översta våningarna i Tillfället ska rymma 34 platser för tillfälligt boende enligt en köp- och säljmodell som administreras av SDN Lundby.

Bättre samordning

I de två våningarna närmast under kommer det att finnas möjligheter för hemlösa män och kvinnor (en våning med 14 platser vardera) att övernatta. För kvinnor kommer det också att bedrivas dagverksamhet.

Någon gång under sommaren ska verksamheten också kompletteras med ytterligare 30 tillfälliga platser för mer behovskrävande personer.

Tanken med Tillfället är dels att kommunen bättre ska kunna samordna insatserna för utsatta grupper. Dels ska man i samma hus man erbjuda allt från tillnyktring, tillfällig övernattning, hjälp till permanent boende och i vissa fall hjälp att få sjukvård.

600 behöver Altbo

– Vi hoppas att vi tillsammans med sjukvården ska kunna ansöka om Milton-pengar för att också kunna erbjuda psykiatri. Det finns ett stort behov av det i vissa grupper, säger Agneta Jögård, stadsdelschef i Lundby.

Ett mål är också att framöver bara använda boendeplatser som drivs i kommunal regi eller är upphandlade.

En kartläggning visar att det i december 2004 fanns drygt 1.500 människor i Göteborg med behov av att slussas ut på bostadsmarknaden. De socialsekreterare som lämnat uppgifterna föreslår att cirka 700 av dem placeras på den ordinarie bostadsmarkanden. Ungefär 600 är i behov av ett boende av typen Altbo.

– Men det innebär inte att det behövs 600 nya Altboplatser. Det ska hela tiden finnas ett flöde ut från Altbo så att andra kan komma in, säger Agneta Jögård.

Försenad utbyggnad

I dag finns ett tusental Altboplatser i Göteborg. Utbyggnaden har försenats kraftigt på grund av att tusentals boende i de aktuella områdena överklagat byggprojekten – ofta till flera juridiska instanser.

Nu ser det dock ut som att fyra nya Altbon ska kunna tas i bruk i höst eller tidigt nästa år.
På Stora Åvägen i Sisjön och på August Barks gata i Högsbo kommer vardera 20-25 lägenheter att bli klara under den perioden.

Plus 12-15 lägenheter på Gamlestadsvägen i Kortedala. Och för de 20-25 planerade bostäderna i Grimmered (Frölunda) väntas ett positivt besked från regeringsrätten inom kort.

För de planerade byggena i Backa, Majorna och Tuve-Säve väntar kommunen fortfarande på att den juridiska processen ska bli klar.

– Under året kan det bli inflyttning i maximalt 90 lägenheter. Till det kan det komma ytterligare ett 60-tal när överklagandena är klara, säger Birgitta Branegård, utredningsledare på fastighetskontoret.