Vårdhund på prov i Centrum. Som andra stadsdel i Göteborg prövar nu stadsdelsförvaltningen Centrum om hundar i vården har goda effekter på äldres hälsa. Två gånger i veckan är hunden Wilma på Centrums träffpunkter och dagverksamhet. ”Hon piggar upp oss”, säger Elsy Ostwald.

Elsy Ostwald besöker flera gånger i veckan Framnäsgårdens träffpunkt i Krokslätt och hon uppskattar sällskapet.

– Wilma viftar på svansen, är glad och tycker om att sitta i knät, säger hon.

I slutet av förra året beslöt politikerna i Centrums stadsdelsnämnd att inleda ett försök med vårdhundar inom äldreomsorgens förebyggande och hälsofrämjande enhet, exempelvis på stadsdelens träffpunkter för seniorer och dagverksamhet. Förhoppningen är att närhet till sällskapsdjur ska öka välbefinnandet och hälsan hos de äldre.

Praktikant på västen
52B8_2.jpgJust nu utbildas två så kallade vårdhundsteam. Det ena är äldresamordnaren Karin Lager och hennes hund Wilma som besöker dagverksamhet och träffpunkter. Det andra vårdhundsteamet jobbar inom hemtjänsten. Utbildningen är ett halvår lång och avslutas i början av juni, men redan nu är de ute i verksamheterna. Wilma bär en väst där det står att hon är praktikant. När utbildningen är färdig byts den ut mot en ny med texten ”Hund i vården”.

Lockar till fysisk aktivitet
Förutom att fungera som stämningshöjare kan en hund i vården användas för att få de äldre att röra på sig mer, det blir enklare att gå ut om man samtidigt rastar en hund. En hund kan också motivera äldre att göra olika rörelseövningar.
Elsy Ostwald visar en av övningarna. Sittandes på en stol lyfter hon sitt ena ben rakt ut. Hunden Wilma som sitter framför henne på golvet sätter då upp sin tass på Elsys fot.

– Samtidigt som Wilma övar på tricks så motiverar hon de äldre till rörelse, säger Karin Lager.

En hund kan också fungera som en form av lockbete.

– Jag tror att man blir friskare om man går till träffpunkten och deltar i aktiviteter och träffar folk. Att det finns en hund här som man kan gosa med och bli sedd av kan faktiskt motivera en del äldre att komma, säger Karin Lager.

Hon tycker sig redan se tydliga tecken på att Wilma bidrar till de äldres välbefinnande.

– Det syns särskilt på demensdagvården att de påverkas positivt av Wilmas närvaro. De pratar mer när hon är med och de kommer ihåg henne och att hon heter Wilma, säger Karin Lager.

Utvärdering efter ett år
Försöket med hund i vården inleddes i januari i år och ska pågå i ett år. Därefter ska effekterna utvärderas.

– Då får vi ta ställning till om vi ska fortsätta med vårdhund eller inte, men förhoppningsvis är detta starten på ett nytt arbetssätt med djur inom vården, säger Malin Hjalmarsson, äldrekonsulent i stadsdelen.