Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Gamla Göteborg

[Publicerad 2001-12-18]

Wilsonska flygeln

Wilsonska flygeln år 1910 Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Åren 1890-1891 uppfördes Wilsonska flygeln, Göteborgs första ”riktiga” museibyggnad. Göteborgs Museum invigdes redan den 20 december 1861 i det anslutande Ostindiska Huset uppfört på 1750-talet. Genom flygelns tillkomst på Köpmansgatan skapades ett helt museikvarter.

Wilsonska flygelns skulle bland annat inrymma museets konstsamlingar och utsidans blindfönster försågs med dekorativa målningar i al fresco. De utfördes (troligen) av Torvald Rasmussen, teaterdekoratör vid Stora teatern. Samma hand lär ligga bakom de kända tomtemotiven på det Hedlundska huset på Vasagatan.

Denna bild är tagen cirka 1910. På 1960-talet diskuterades ett återskapande av de då nästan helt bortfrätta motiven men kunskapen saknades. Men idag efter 110 år är de åter på plats. Den 11 december invigdes de och göteborgarna har fått tillbaka sina unika väggmålningar.

Motiv och rubriker knyter an till dåvarande Göteborgs Museums mångfasetterade ämnesområden; Keramik, etnologi, konstslöjd, mineralogi, zoologi, bildhuggarkonst, målarekonst, byggnadskonst, medaljkonst, botanik, fornkunskap, boksamling, kopparstick och glasmålning. Museets samlingar och verksamhet växte nu snabbt och kvarteret blev för trångt. Naturen och Konsten fick lämna kvarteret. Delar av boksamlingen ingår i universitetsbiblioteket, HDK och Valand utbildar formgivare och konstnärer. Dagens Göteborgs Stadsmuseum är ett av landets största och äldsta kulturhistoriska museer med 140 år på nacken.

Byggnaden som invigdes den 15 maj 1891 fick sitt namn efter donatorn och grosshandlaren J. W. Wilson, som tillsammans med redaktör S. A Hedlund, överste P. Melin – som kom med förslaget och landshövding G. Snoilsky utgjorde byggnadskommittén. Arkitekter var Hans Hedlund och Yngve Rasmussen.

PS På Stadsmuseet finns foldern ”Från kommers till kultur” med viktiga årtal kring kvarterets och museernas historia.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling