Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 21 januari

klart.se

Personalbrist på grund av hög smittspridning

Göteborgs Stad söker timvikarier

Personalbrist på grund av hög smittspridning

Göteborgs Stad söker timvikarier

2022-01-20 covid-19

Den rekordstora smittspridningen och höga frånvaron skapar personalbrist inom flera verksamheter i Göteborgs Stad. Hårdast drabbad är äldreomsorg, funktionsstöd, socialförvaltningar, förskola och skola. ”Vi tar gärna emot timvikarier till våra bemanningsenheter”, säger Tina Liljedahl Scheel, HR−direktör i Göteborgs Stad.

Lättare att förstå statistik om Göteborg

2022-01-21 Övrigt

Siffror visualiseras på nytt sätt. Tillhör du dem som tycker det kan vara knepigt att läsa av tabeller och förstå statistik? Nu har Göteborgs Stads enhet Statistik och analys gjort det lättare att lära sig om Göteborg. I tre interaktiva rapporter hittar du enkelt de siffror du söker och får dem visualiserad med hjälp av tydliga kartor och staplar.

Samverkan – ett kraftigt vapen mot organiserad brottslighet

2022-01-21 Övrigt

Kunskapscentrum leder arbetet. De är spindeln i ett nät av myndigheter. I drygt tio år har Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet stöttat och drivit samverkansprojekt för att stoppa och störa gängkriminalitet: ”Det finns fler verktyg och större muskler i byråkratin än man kanske tror”, säger Pia Eriksson på Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

ABC föräldraträffar ger barnfamiljer stöd i vardagen

2022-01-21 Övrigt

”Hur vill du att ditt barn ska se dig om 20 år?”. De flesta föräldrar upplever någon gång utmaningar i vardagen och att relationerna hemma sätts på prov. I Göteborg finns flera olika typer av stöd, mötesplatser och aktiviteter för föräldrar, barn och familj. På ABC föräldraträffar är fokus att ge stöd och hjälp i föräldrarollen.

Detaljplanen för Backaplan centrum går ut på samråd

2022-01-20 Stadsutveckling

Alla kan lämna synpunkter. Med nya Backaplan växer innerstaden över älven. Backaplan ska utvecklas till Hisingens centrum med cityhandel, ett kulturhus, stadsdelspark och tusentals nya bostäder. Nu går detaljplanen för delområdet Backaplan centrum ut på samråd.

Ansträngt läge på Göteborgs grundskolor

2022-01-20 covid-19

Många hemma med symtom. Sedan vårterminen började för drygt en vecka sedan är många elever och medarbetare hemma på grund av sjukdom. Andelen med konstaterad covid-19 har ökat, men framför allt beror frånvaron på att medarbetare är hemma när de har symptom.

Framtidenkoncernen har minskat sina byggkostnader med 30 procent

2022-01-20 Stadsutveckling

Nya strategier ger resultat. Göteborgs Stads bostadskoncern Framtiden har sänkt sina kostnader för att bygga nya bostäder med i snitt 30 procent. Minskningen är ett resultat av en rad nya strategier, däribland ett mer standardiserat arbetssätt och en inbjudan till samarbetspartners att bidra i strävan att sänka kostnaderna.

Fastighetslabbet söker unga som vill bygga en hållbar stad

2022-01-19 Bostad

Yrkestest på webben och upplevelselokal i Tynnered. Fler unga hjärnor behövs när vi ska bygga en hållbar stad. Därför har de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg ett eget fastighetslabb, dit skolor kan komma med sina elever. Här kan de under några fartfyllda timmar testa på olika yrken och lära sig mer om fastighetsbranschen, allmännyttan och samhällsutveckling i staden.

Många trafikomläggningar i vår

2022-01-18 Trafik

Påverkas av stora byggprojekt. Götaälvbron ska rivas och Tingstadstunneln ska renoveras. Det är bara två av flera stora byggprojekt som kommer att påverka Göteborgstrafiken de närmsta månaderna. Här är listan på vinterns och vårens stora trafikhändelser.

Samling för demokrati hedrar Förintelsens offer

2022-01-18 Levande historia

Manifestation 27 januari. ”Förintelsen är ett varnande exempel på vad som i förläggningen kan hända när man börjar ställa människor mot varandra och slutar respektera människovärdet.” Det säger George Braun från Göteborgs judiska församling och moderator för Samling för demokrati den 27 januari.

Tufft för personalen på Göteborgs Stads förskolor

2022-01-17 covid-19

Hög sjukfrånvaro och vab. Den kraftiga smittspridningen av covid-19 i samhället innebär en stor påfrestning på förskoleförvaltningens verksamheter med personalbrist på många förskolor. ”Utgångspunkten är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, men några förskolor har vi behövt stänga ett par dagar, säger Johan Forsstrand, utbildningschef på förskoleförvaltningen.

Många trafikomläggningar i vår

2022-01-18 Trafik

Påverkas av stora byggprojekt. Götaälvbron ska rivas och Tingstadstunneln ska renoveras. Det är bara två av flera stora byggprojekt som kommer att påverka Göteborgstrafiken de närmsta månaderna. Här är listan på vinterns och vårens stora trafikhändelser.

Tufft för personalen på Göteborgs Stads förskolor

2022-01-17 covid-19

Hög sjukfrånvaro och vab. Den kraftiga smittspridningen av covid-19 i samhället innebär en stor påfrestning på förskoleförvaltningens verksamheter med personalbrist på många förskolor. ”Utgångspunkten är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, men några förskolor har vi behövt stänga ett par dagar, säger Johan Forsstrand, utbildningschef på förskoleförvaltningen.

Göteborgs Stad söker timvikarier

2022-01-20 covid-19

Personalbrist på grund av hög smittspridning. Den rekordstora smittspridningen och höga frånvaron skapar personalbrist inom flera verksamheter i Göteborgs Stad. Hårdast drabbad är äldreomsorg, funktionsstöd, socialförvaltningar, förskola och skola. ”Vi tar gärna emot timvikarier till våra bemanningsenheter”, säger Tina Liljedahl Scheel, HR−direktör i Göteborgs Stad.

Så skapar du en komplett krislåda

2022-01-11 Övrigt

Fler behöver förbereda sig för en kris. Kontanter, en ficklampa, vatten och värmeljus är några av sakerna som behöver finnas i din krislåda. Har du ingen? Då kan du passa på att skaffa dig en under 2022. Genom att följa Göteborgs Stads tips på Facebook varje månad kommer du att ha en komplett krislåda när året är slut.

Regionalt stödcentrum heder öppnar i Göteborg

2022-01-17 Övrigt

Öppnar 17 januari. Nu öppnar Regionalt stödcentrum heder i centrala lokaler i Göteborg. Dit kan både personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, och verksamma inom området, vända sig för att få råd, stöd och information. ”Vi vill ha låga trösklar för vi vet att många tycker det här är svåra frågor att prata om”, säger Lina Lycke, kurator på Stödcentrum heder.

Detaljplanen för Backaplan centrum går ut på samråd

2022-01-20 Stadsutveckling

Alla kan lämna synpunkter. Med nya Backaplan växer innerstaden över älven. Backaplan ska utvecklas till Hisingens centrum med cityhandel, ett kulturhus, stadsdelspark och tusentals nya bostäder. Nu går detaljplanen för delområdet Backaplan centrum ut på samråd.

Ansträngt läge på Göteborgs grundskolor

2022-01-20 covid-19

Många hemma med symtom. Sedan vårterminen började för drygt en vecka sedan är många elever och medarbetare hemma på grund av sjukdom. Andelen med konstaterad covid-19 har ökat, men framför allt beror frånvaron på att medarbetare är hemma när de har symptom.

Fastighetslabbet söker unga som vill bygga en hållbar stad

2022-01-19 Bostad

Yrkestest på webben och upplevelselokal i Tynnered. Fler unga hjärnor behövs när vi ska bygga en hållbar stad. Därför har de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg ett eget fastighetslabb, dit skolor kan komma med sina elever. Här kan de under några fartfyllda timmar testa på olika yrken och lära sig mer om fastighetsbranschen, allmännyttan och samhällsutveckling i staden.

Bemanningsläget ansträngt på äldreboenden och inom hemtjänsten

2022-01-14 covid-19

Smittan fortsätter öka i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, både bland omsorgstagare och bland medarbetare. Bemanningsläget är ansträngt på grund av hög sjukfrånvaro, vård av barn, nationella restriktionerna kring exempelvis hemkarantän och pågående smittspårningar. Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera situationen bland annat genom att prioritera och omfördela resurser.

Så ska framtidens byggnader pandemisäkras

2022-01-17 covid-19

Forskningsprojekt om smittsäkra lokaler. Forskningsprojektet ”Byggnader efter corona” ska arbeta fram hur byggnader bör vara konstruerade för att vara hållbara och ha en hälsosam inomhusmiljö med minimal risk för överföring av luftburna sjukdomar.

Många trafikomläggningar i vår

2022-01-18 Trafik

Påverkas av stora byggprojekt. Götaälvbron ska rivas och Tingstadstunneln ska renoveras. Det är bara två av flera stora byggprojekt som kommer att påverka Göteborgstrafiken de närmsta månaderna. Här är listan på vinterns och vårens stora trafikhändelser.

Så skapar du en komplett krislåda

2022-01-11 Övrigt

Fler behöver förbereda sig för en kris. Kontanter, en ficklampa, vatten och värmeljus är några av sakerna som behöver finnas i din krislåda. Har du ingen? Då kan du passa på att skaffa dig en under 2022. Genom att följa Göteborgs Stads tips på Facebook varje månad kommer du att ha en komplett krislåda när året är slut.

Ansträngt läge när smittspridningen ökar

2022-01-07 covid-19

Prioriteringar behöver göras. Nu ökar smittan i samhället igen och i verksamheterna inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ökar det främst bland medarbetare. Enligt förvaltningens senast rapporterade siffror från 6 januari för den egna verksamheten är det 25 bekräftat smittade hyresgäster på vård- och omsorgsboenden, 7 omsorgstagare i hemtjänsten och 8 hyresgäster på korttidsboende.

Mycket ansträngt bemanningsläge i förvaltningen för funktionsstöd

2022-01-13 covid-19

Samarbetar för lösning. Bemanningsläget inom förvaltningen för funktionsstöd är mycket ansträngt och innebär att vissa uppgifter måste bortprioriteras. På några enheter är frånvaron så hög som 50 procent. ”Vi jobbar för högtryck för att hitta en lösning”, säger förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist.

Färjeterminaler kan flyttas från centrala Göteborg

2022-01-11 Näringsliv

Inriktningsavtal undertecknat. Stena Line och Göteborgs Hamn AB ska tillsammans arbeta för att möjliggöra en flytt av Stena Lines terminaler och hamnverksamhet från centrala Göteborg till Arendal från 2027.

Pratbänkar ska inbjuda till spontana samtal

2021-09-21 Kultur & fritid

För alla åldrar Ett 20-tal pratbänkar har placerats ut i Göteborg på platser som uppskattas av seniorer.  Pratbänkarna är en del av Göteborgs Stads uppdrag Åldersvänliga Göteborg.

Tufft för personalen på Göteborgs Stads förskolor

2022-01-17 covid-19

Hög sjukfrånvaro och vab. Den kraftiga smittspridningen av covid-19 i samhället innebär en stor påfrestning på förskoleförvaltningens verksamheter med personalbrist på många förskolor. ”Utgångspunkten är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, men några förskolor har vi behövt stänga ett par dagar, säger Johan Forsstrand, utbildningschef på förskoleförvaltningen.

Göteborgs Stad söker timvikarier

2022-01-20 covid-19

Personalbrist på grund av hög smittspridning. Den rekordstora smittspridningen och höga frånvaron skapar personalbrist inom flera verksamheter i Göteborgs Stad. Hårdast drabbad är äldreomsorg, funktionsstöd, socialförvaltningar, förskola och skola. ”Vi tar gärna emot timvikarier till våra bemanningsenheter”, säger Tina Liljedahl Scheel, HR−direktör i Göteborgs Stad.

Stadsteatern ställer in sin publika verksamhet

2022-01-13 covid-19

Hinner inte planera om. De senaste publikrestriktionerna på grund av covid-19 kastar återigen om tillvaron för kultur- och idrottslivet i Göteborg. Göteborgs Stadsteater ställer in alla evenemang till och med 29 januari, och Got Event kan behöva ställa in publikmagneten Gothenburg horse show.

Så minskar du dina el- och uppvärmningskostnader

2021-12-21 Miljö & kretslopp

Flera enkla tips. Vill du sänka dina kostnader för el och uppvärmning? Det går att göra med väldigt enkla metoder. Till exempel genom att dra ur laddsladden eller byta duschmunstycke.